Śniadanie biznesowe w Inkubatorze

24 kwietnia w Pubie Pilsner, już po raz drugi, odbędzie się śniadanie biznesowe Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Będą wystąpienia nt. funduszy na rozwój biznesu, loteria wizytówkowa, sesja networkingowa, a także przekąski i aromatyczna kawa. Zapraszamy na godzinę 8:15.

Gościem specjalnym spotkania będzie Agnieszka Neumann, przedstawicielka Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, która opowie o możliwościach pozyskania finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

W trakcie spotkania każdy z uczestników będzie mógł krótko zaprezentować swoją firmę lub ofertę oraz wspomnieć, jakich klientów szuka. W spotkaniu weźmie udział około 25 osób, dlatego warto zabrać ze sobą co najmniej tyle wizytówek.

Wizytówki warto zabrać także z uwagi na „loterię wizytówkową”, w której rozlosujemy 5 wejściówek o wartości 100 zł na 2. Forum Biznesowe w Wodzisławiu Śląskim (forbs.com.pl).

Scenariusz spotkania

8:15-8:30 | Rejestracja uczestników i powitalna kawa.
8:30-8:45 | Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie programu i zasad śniadania biznesowego.
8:45-9:00 | Wystąpienie gościa specjalnego, Agnieszki Neumann, nt. źródeł finansowania rozwoju działalności gospodarczej.
9:00-9:15 | Informacja na temat 2. Forum Biznesowego w Wodzisławiu Śląskim oraz loteria wizytówkowa.
9:15-10:15 | Networking w praktyce, czyli sesja krótkich rozmów „face to face” między uczestnikami śniadania.
10:15 | Zakończenie oficjalnej części śniadania biznesowego.

Spotkanie jest bezpłatne. Zarejestrować można się na: sniadaniewodzislaw.evenea.pl.

Tematy, które w swoim wystąpieniu poruszy Agnieszka Neumann z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich,​ to m.in.:

1. Możliwości finansowania szkoleń i doradztwa dla MSP w woj. śląskim ze środków UE
Dla kogo? Właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego.
Na co? Szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, e-learning.
Ile?
Od 50% do 80% kosztów.

2. Wybrane konkursy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje:

Bony na innowacje
Co? Dofinansowanie kosztów zakupu usługi opracowania innowacyjnej technologii/produktu/usługi
Dofinansowanie kosztów wrodzenia innowacji – zakupu środków trwałych.
Ile? 85% kosztów kwalifikowalnych zakupu usługi, 45%-35% kosztów zakupu środków trwałych.

Ochrona własności przemysłowej
Co? Dofinansowanie kosztów uzyskania prawa własności przemysłowej (patentu, wzoru użytkowego).
Ile? 50% wartości kosztów kwalifikowalnych (w tym koszt orzeczenie rzecznika patentowego).

Go to brand
Co? Dofinansowanie polskich marek produktowych na rynkach zagranicznych. Wsparcie dla przedsiębiorców w branżowych programach promocji oraz programach o charakterze ogólnym na rynki perspektywiczne:
– 12 programów branżowych – w tym IT, kosmetyczna, moda polska, sprzęt medyczny, budowa i wykańczanie budowli.
– rynki perspektywiczne: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam
Ile? Do 85% kosztów kwalifikowalnych. Finansowanie kosztów między innymi: wynajmu, budowy, transportu, ubezpieczenia i obsługi stoiska wystawowego.

Proinnowacyjne usługi Instytucji otoczenia biznesu dla MŚP
Co? Wsparcie doradcze i finansowe dla MŚP wdrażających innowacje. Dofinansowanie zakupu usług wspierających wdrożenie innowacji w tym doradztwo, szkolenia, udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych badań rynku, znakowanie, testowanie i certyfikacje jakości. Możliwość dofinansowania inwestycji.
Ile? Minimalnie 50 tys. zł. maksymalnie 500 tys. Inwestycje maksymalnie do 1 mln zł.

***
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania bezpłatnych wejściówek. Udział w śniadaniu biznesowym jest bezpłatny. Kontakty nawiązane w jego trakcie mogą okazać się bezcenne. UWAGA! Liczba miejsc jest ściśle ograniczona, nie należy więc zwlekać z rejestracją.
***
Śniadanie biznesowe w Wodzisławskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
data: 24 kwietnia 2018 r. | godz.: 8:15-10:15
miejsce: Pilsner Pub (Rynek 8, Wodzisław Śląski)
Rejestracja na: sniadaniewodzislaw.evenea.pl

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości jest finansowany ze środków miasta Wodzisławia Śląskiego.

źródło: Inkubator Przedsiębiorczości