Służby walczą ze śniegiem na drogach

Intensywne opady śniegu spowodowały bardzo trudne warunki na drogach. Odpowiedzialne służby działają sukcesywnie przez całą dobę, reagują też na zgłoszenia telefoniczne odnośnie do dróg miejskich.

Służby Komunalne Miasta działają na 55 kilometrach dróg wewnętrznych i 77 kilometrach dróg miejskich zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Cały czas wykorzystują wszystkie dostępne siły i środki przeznaczone do zimowego utrzymania jezdni: dwa duże samochody ciężarowe z solarkami i pługami, dwa traktory do odśnieżania dróg i chodników. W akcji bierze udział także 11 podwykonawców, posiadających traktory.

Drogi w Wodzisławiu Śląskim mają kilku zarządców. Na terenie naszego miasta działają więc następujące ośrodki dyspozycyjne:

1. Służby Komunalne Miasta (numery tel. 32 455 51 93, 32 455 39 05, numer tel. dyżurnego Akcji Zima: 693 355 376) - dla koordynacji działań w zakresie:

a) przejezdności dróg lokalnych miejskich publicznych i wewnętrznych,

b) posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych na drogach lokalnych miejskich.

2. Punkt dyspozytorski w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3 (numery tel. 32 451 76 07 lub 32 451 74 15 - wewnętrzny 25, 515 509 955 - dla przejezdności dróg powiatowych na terenie Wodzisławia Śląskiego.

3. Podwykonawca Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe „DOMINIK” Franciszek Elias - Lider Konsorcjum (Czyżowice, ul. Rogowska 1) - dla przejezdności dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa):

  • koordynator Akcji Zima: Daniel Moszczyński (tel. 795 567 595),
  • dyżurni Akcji Zima: Damian Ceglarek (tel. 698 225 932, po godz. 15:30), Ireneusz Dudek (tel. 662 169 349, do godz. 15:30),
  • telefony dyżurne: 32 422 88 69, 32 425 45 31 (do godz. 15:30).

4. Punkt dyspozytorski w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon w Gliwicach (tel. 32 234 06 91), Baza Materiałowa Racibórz przy ul. 1 Maja 3 (tel. 32 415 24 46) - dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska).

5. Straż Miejska (numery tel.  32 455 13 45, 986 - całodobowe lub 604 620 588) - dla interwencji telefonicznych w sprawach:

a) przejezdności dróg,

b) komunikacji publicznej,

c) gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, energetyki i gazownictwa,

d) gospodarki mieszkaniowej wszystkich form własności.

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem prezydenta miasta wraz z wykazem dróg miejskich (kliknij).

Drogi lokalne miejskie, o które dbają SKM, podzielone są na 3 grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności zimowego utrzymania. W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub innych typowo zimowych zjawisk drogi pierwszej kolejności będą odśnieżane i zabezpieczane jak najszybciej. Drogi te zostaną odśnieżone na całej szerokości i posypane na całej długości. Również na całej szerokości odśnieżone, a także posypane na skrzyżowaniach, podjazdach i innych miejscach niebezpiecznych zostaną drogi drugiej kolejności. W przypadku dróg trzeciej kolejności planuje się przede wszystkim ich odśnieżanie.

Obowiązki mieszkańców

Wszystkim przypominamy też, iż obowiązek odśnieżania i zabezpieczania chodników należy do właściciela nieruchomości, do której przylega chodnik. Pamiętajmy także o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów ciąży obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków, mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.

Co ważne, usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu, wykonanych jako lekkie konstrukcje stalowe, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną. Trzeba to bowiem robić w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najbardziej niekorzystnego układu obciążeń dla konstrukcji.