Służby Komunalne Miasta z nowym dyrektorem

Od 1 grudnia br. Służby Komunalne Miasta będą miały nowego dyrektora. Funkcję tę obejmie Tomasz Kaliciak.

Dotychczasowa dyrektor Sabina Wuwer poprosiła o przeniesienie na wcześniej piastowane przez nią stanowisko. Przed objęciem posady dyrektora Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego była związana z działem zieleni.

W wyniku dokonanej weryfikacji złożonych ofert na stanowisko dyrektora Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego do rozmowy kwalifikacyjnej zostało zaproszonych czterech kandydatów. Najlepszy okazał się Tomasz Kaliciak, który wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, a przede wszystkim wiedzą merytoryczną wymaganą dla zatrudnienia na stanowisku dyrektora Służb Komunalnych Miasta.

Tomasz Kaliciak przez wiele lat pracował na stanowisku sekretarza Urzędu Miasta Raciborza. Dzięki temu ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Charakteryzuje się także wysoką umiejętnością podejmowania decyzji, opierając się na logicznych przesłankach.

Moim priorytetem będzie doskonalenie tego, co udało się dotychczas wypracować przez wodzisławskie Służby Komunalne. Chcę kontynuować to, co jest dobre i usprawniać to, co nie funkcjonuje tak, jak powinno - mówił Tomasz Kaliciak podczas wczorajszej konferencji prasowej, kiedy to został oficjalnie przedstawiony mediom przez prezydenta Mieczysława Kiecę. Zależy mi na tym, aby relacje między Służbami Komunalnymi Miasta, a miastem, Radą Miejską, Radami Dzielnic oraz mieszkańcami były pozytywne - kontynuował.