Śląskie Lokalnie. Weź udział w naborze

Śląskie Lokalnie to inicjatywa, która powstała w 2018 roku i jest kontynuowana do dzisiaj. Kolejne edycje różnią się między sobą szczegółami, zapisami regulaminowymi, jednak idea jest niezmienna – wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w realizacji działań społecznych. Jak wziąć udział w naborze?

W tym roku można otrzymać nawet 7,5 tys. zł bezzwrotnej dotacji na realizację swoich pomysłów na działanie, które dotyczyć będzie lokalnej społeczności. Nabór rozpoczął się 6 maja i potrwa 30 dni.

Dla kogo jest konkurs?

Wnioski mogą składać:

  • grupa trzech pełnoletnich osób, która chce zrealizować swój pomysł na działanie (jako grupa nieformalna),
  • młoda organizacja pozarządowa,
  • lokalna organizacja pozarządowa, której budżet za rok poprzedni nie przekroczył 50 tys. zł,
  • organizacja patronacka (w imieniu grup nieformalnych).

Na co można wydać dotację?

Realizowany pomysł musi mieścić się w katalogu zadań publicznych, czyli działanie musi być realizowane na rzecz lokalnej społeczności. Za otrzymane środki można sfinansować wszystko, co jest niezbędne do realizacji projektu.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie https://fioslaskie.com/ [otwiera się w nowym oknie].