UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Skorzystaj z pomocy w formie żywności

Jak przekazuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim istnieje możliwości skorzystania z pomocy udzielanej w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej

MOPS w Wodzisławiu Śląskim informuje o możliwości skorzystania z pomocy udzielanej w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program kierowany jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 zł, dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie).

Kontakt

  • Aneta Kowalska, Katarzyna Kuźmińska-Bętkowska (tel. 32 45 90 668)