Skorzystaj z pomocy punktu konsultacyjnego

Szukasz wsparcia? Skorzystaj z kompleksowej pomocy Punktu konsultacyjnego, który prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Zapoznaj się z harmonogramem na 2020 rok.

Punkt konsultacyjny prowadzi działalność dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym. Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Wodzisław Śląski i świadczone są bezpłatnie.

Zakres działalności Punktu obejmuje poradnictwo w zakresie pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej, ukierunkowane na zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie, zaplanowanie pomocy, udzielenie wsparcia, a także prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii.

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu u pracowników socjalnych: Katarzyny Boruszko i Katarzyny Sobisiak lub pod nr tel. 533 046 598. Specjaliści przyjmują w wyznaczone dni i godziny, zgodnie z harmonogramem:

1. Psycholog

Harmonogram pracy psychologa na 2020 rok – wersja pdf

2. Psychiatra

 3. Prawnik

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Daszyńskiego 3.

źródło: MOPS Wodzisław Śląski