UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Skorzystaj z pomocy koordynatora ds. osób niepełnosprawnych

Koordynator ds. osób niepełnosprawnych Katarzyna Zgrzendek zaprasza do nawiązaniu dialogu lub współpracy osoby mające na uwadze stworzenie osobom zmagającym się z niepełnosprawnościami warunków do jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym.

Razem z Katarzyną Zgrzendek zachęcamy do kontaktu mailowego (k.zgrzendek@wodzislaw-slaski.pl) bądź telefonicznego (tel. 32 45 90 536) w sprawach, tj.:
 
  • potrzeba zorganizowania spotkań z rodzicami i opiekunami prawnymi osób niepełnosprawnych, aby mogli wymienić się doświadczeniami, porozmawiać na tematy dotyczące m.in. dzieci i dorosłych z autyzmem, niedowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie,
  • zgłaszanie uwag dotyczących infrastruktury, która uniemożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych po mieście i korzystanie z publicznych obiektów,
  • zgłaszanie potrzeb osób niepełnosprawnych dot. pomocy psychologicznej, leczenia i rehabilitacji. 

źródło: Katarzyna Zgrzendek, koordynator ds. osób niepełnosprawnych