Skorzystaj z „Lokali na start”

„Lokale na start" to lokale użytkowe, które udostępniane są podmiotom w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie Wodzisławia Śląskiego, a w szczególności wspierania rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i udostępniania „Lokali na start" w ramach działania Biura Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora miasta Wodzisławia Śląskiego.

Regulamin [otwiera się w nowym oknie]

Wnioski wraz z innymi wymaganymi dokumentami mogą być składane w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Można je również przesłać na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego - Wydział Dialogu, Promocji i Kultury, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Kontakt

Więcej informacji w sprawie „Lokali na start" udzielają pracownicy Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury:

Mateusz Jamioła

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (bud. główny, pok. 102)
tel. 32 45 90 479, 725 998 584
e-mail: m.jamiola@wodzislaw-slaski.pl