UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Skorzystaj z „Lokali na start”

W 2017 r. swoją działalność rozpoczął Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości, którego zadania związane są z rozwojem przedsiębiorczości i tworzeniem start-upów w mieście. W ramach inkubatora utworzone zostały tzw. „Lokale na start”, które mogą być wsparciem np. dla nowo powstałych firm.

Mowa o lokalach użytkowym, które mogą być udostępniane podmiotom w celu wspierania rozwoju biznesu, w szczególności wspierania rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw w Wodzisławiu Śląskim. Dedykowane są w głównej mierze nowym podmiotom o dużym potencjalne wzrostu, tworzącym nowe miejsca pracy i ważnych, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy miasta.

Z „Lokali na start” mogą skorzystać:

  • rozpoczynający działalność gospodarczą,
  • mikro- i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata.

„Lokale na start”, które wchodzą w skład miejskiego zasobu, to siedem lokali zlokalizowanych przy ul. Kubsza 28, o powierzchni od ok. 21 do 25 m kw.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z lokali powinny zapoznać się z dostępnym na stronie internetowej miasta (zakładka Biznes - kliknij tutaj) Regulaminem przyznawania i udostępniania „Lokali na start”. Warunek przyznania lokalu to brak zaległości wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz miasta. Wraz z wnioskiem zainteresowany podmiot musi złożyć do Urzędu Miasta wymagane dokumenty, także dostępne w serwisie miejskim. Chodzi o plan przedsięwzięcia, oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym, oświadczenie o braku zaległości składkowych z tytułu ubezpieczeń społecznych płatnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie o braku zaległości publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych wobec miasta, a także protokół rezerwacji "Lokalu na start".

Wnioski wraz z innymi wymaganymi dokumentami można:

  • złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
  • przesłać na adres Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego - Wydział Dialogu, Promocji i Kultury, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Przed rozpoczęciem działalności w „Lokalu na start” podmiot musi podpisać umowę najmu, pierwszą na maksymalnie 3 miesiące. Druga zawierana jest na okres do 18 miesięcy. W efekcie podmiot może korzystać z powierzchni użytkowej w formie samodzielnego lokalu i wspólnych pomieszczeń sanitarnych oraz posługiwać się adresem lokalu, w którym ma prowadzić działalność gospodarczą.

Po więcej informacji w sprawie "Lokali na start" zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury:

Dagna Kornafel-Polak
główny specjalista ds. przedsiębiorczości
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (bud. główny, pok. 103)
numer tel. 32 45 90 579
e-mail: d.kornafel-polak@wodzislaw-slaski.pl

Mateusz Jamioła
inspektor ds. rozwoju miasta
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (bud. główny, pok. 103)
numery tel. 32 45 90 479, 725 998 584
e-mail: m.jamiola@wodzislaw-slaski.pl

źródło: Gazeta Wodzisławska