Skorzystaj z dofinansowanych kursów językowych

"Kuźnia Kompetencji Kluczowych" to projekt, w ramach którego zainteresowani mogą skorzystać z dofinansowanych kursów języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego, we wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2).

Kursy adresowane są do osób zatrudnionych, pracujących lub mieszkających na terenie województwa śląskiego, które ukończyły 25. rok życia i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • kobiety,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Więcej informacji ws. kursów znajduje się na ulotce. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z organizatorem.