Skorzystaj z bezpłatnych porad w PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych realizowanych w ramach projektu „Oaza Aktywności”.

Na konsultacje prawne oraz psychologiczne można się zapisać pod numerem telefonu 32 4556059 w. 36. Projekt „Oaza Aktywności” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), działanie: 9.1 – Aktywna integracja poddziałanie: 9.1.2 – Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.