„Silesianka“ –szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014–2020, w 2016 r. Euroregion Silesia zaczął przygotowywać kompleksową koncepcję tworzenia wież obserwacyjnych i punktów widokowych w różnych lokalizacjach Euroregionu Silesia.

 

Początkowo zmapowano istniejące obiekty oraz zbadano zainteresowanie gmin, miast i innych podmiotów tworzeniem nowych obiektów. Następnie 10 tego typu budowli zostało zrealizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektu w III etapach.

I etap: 4 PL i 1 CZ: Racibórz - Arboretum Bramy Morawskiej, Pietrowice Wielkie, Mszana, Lubomia, Sosnova - zatwierdzony w dniu 07.09. 2017.

II etap: 3 CZ i 2 PL: Odry, Stěbořice, Slatina, Baborów, Pszów - zatwierdzony 15.02.2018 Pszów zrezygnował w listopadzie 2018 r. z powodu nieudanego przetargu na wykonawcę projektu.

III etap: 1 PL: Kornowac- zatwierdzony 14.06.2018

W celu zwieńczenia produktu turystycznego o nazwie „Silesianka” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia we współpracy z obiema stronami Euroregionu Silesia przygotowano „duży” projekt dla osi priorytetowej 2 programu INTERREG V-A Czechy - Polska. Jednym z jego działań kluczowych jest dobudowanie/remont 3 wież widokowych (Wodzisław Śląski, Budišov nad Budišovkou i Jeseník nad Odrou) oraz połączenie wszystkich obiektów w jeden wspólny produkt turystyczny.

Projekt został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący w marcu 2019 r. z całkowitą dotacją w wysokości 850 947,40 EUR.

Partnerzy projektu:

W sumie 5:

 • Partner wiodący: Euroregion Silesia – CZ

 • CZ partnerzy: Město Budišov nad Budišovkou, Obec Jeseník nad Odrou

 • PL partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (polska część Euroregionu Silesia), Miasto Wodzisław Śląski

Cel projektu:

Stworzenie nowego kompleksowego produktu turystycznego poprzez dobudowanie 3 nowych wież widokowych i połączenie wszystkich wież widokowych w Euroregionie Silesia. Produkt turystyczny obejmie wszystkie nowo wybudowane wieże widokowe, a także wszystkie „stare”, istniejące wieże widokowe i punkty obserwacyjne - łącznie około 34, oprócz tras rowerowych i szlaków turystycznych, którymi można do nich dotrzeć

Harmonogram projektu: 10/2019 – 9/2021, tj. 24 miesiące

Główne działania kluczowe projektu:

Działania inwestycyjne projektu:

Budowa / przebudowa wież widokowych i punktów widokowych, w tym instalacja liczników gości i tablicy informacyjnej na temat finansowania:

 • budowa wieży widokowej w Budišovie nad Budišovkou wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 • budowa wieży widokowej w Jeseníku nad Odrou

 • przebudowa punktu widokowego / baszty w Wodzisławiu Śl.

Działania nieinwestycyjne projektu:

Stworzenie wspólnego produktu turystycznego „Silesianka”:

 • otwarty konkurs „Zaprojektuj wygląd Silesianki“ dla dzieci ze szkół podstawowych

 • opracowanie szlaku w formie programu lojalnościowego - zbieranie znaczków (książeczka na pieczątki), gra pamięciowa, ilustrowana gra planszowa, karty obiektów, modele obiektów 3D itp.

 • oznaczenie szlaku w formie kodów QR

 • opracowanie mapy szlaku w formie elektronicznej i papierowej

 • opracowanie 4 ofert wycieczek tematycznych przez zaangażowane obiekty - pieszo, rowerem, samochodem; przygotowanie broszury (w formie elektronicznej i drukowanej) w celu poznania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Promocja stworzonego produktu turystycznego:

 • wykorzystanie opracowanego wspólnego layoutu/ logo projektu, w tym opracowanie i wykonanie gadżetów lojalnościowych: pieczątki, stemple, książka wędrowcy, gra pamięciowa, ilustrowana gra planszowa, karty obiektowe itp.

 • stworzenie wspólnych stron internetowych i profilu na Facebooku dla powstającego transgranicznego produktu turystycznego „Silesianka“

 • wykonanie materiałów promocyjnych papierowych i elektronicznych w wersjach jezykowych: CZ, PL, EN a DE

Spotkanie promujące powstały produkt turystyczny „Silesianka“:

 • konferencja inaugurująca/przedstawiająca

 • uroczyste otwarcie/udostępnienie wybudowanych/zmodernizowanych obiktów

 • wspólne spotkania/wycieczki w celu pilotażowego sprawdzenia funkcjonowania stworzonego produktu turystycznego

 • konferencja końcowa/podsumowująca