Seniorzy bez granic - wyjazd do czeskich Beskidów

Prezydent Mieczysław Kieca zaprasza mieszkańców naszego miasta powyżej 50. roku życia do wzięcia udziału w wyjeździe do czeskich Beskidów. Cel wyjazdu? Działanie kluczowe pn. Dni Turystyki w ramach projektu „Seniorzy bez granic”.

 • Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.
 • Głównym celem projektu jest rozwój transgranicznej współpracy lokalnych społeczności seniorów i miasta Wodzisławia Śląskiego oraz obwodu Ostrawa-Jih w celu poprawy życia seniorów, nawiązania nowych relacji i rozpoczęcia aktywnego stylu życia.
 • Kolejne wydarzenie to Dni Turystyki (data realizacji: 9-11 lipca 2019 r.) – trzydniowe wydarzenie odbędzie się u czeskiego sąsiada. To właśnie wtedy polscy seniorzy zwiedzą m.in. Pustevny i Radhošť – magiczne miejsce Beskidów (włącznie z możliwością skorzystania z kolejki linowej), w programie jeszcze: spacer po mieście Nový Jičín i Muzeum Kapeluszy, spacer po Štramberku i wejście na Štramberską wieżę. Zaplanowano także wykład o turystyce w Czechach.
 • Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Transport organizuje miasto Wodzisław Śląski, wyżywienie oraz zakwaterowanie na miejscu zapewnia czeski partner.
 • Wykupienie ewentualnych kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą w trakcie wyjazdu zagranicznego jest dobrowolne.
 • Ilość miejsc dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego jest ograniczona. O udziale w działaniu zadecyduje kolejność złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W przypadku dużego zainteresowania zostanie utworzona lista rezerwowa. Pierwszeństwo w działaniu kluczowym mają osoby, które nie brały wcześniej udziału w projekcie.
 • Dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie mieszkańców odbędzie się spotkanie informacyjne w tygodniu poprzedzającym wyjazd, o którym koordynator lokalny poinformuje telefonicznie.
 • Wydrukowane formularze można pobrać w Biurze Obsługi Klienta.
 • Wypełniony i podpisany formularz należy składać w dniach od 17.06.2019 r. od godz. 7:30 do 21.06.2019 r. do godz. 13:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, budynek 4 B.
 • Ważne: Jedna osoba może złożyć tylko jeden formularz w trakcie najbliższej rekrutacji.
 • Jeżeli do 21 czerwca br., nie zgłosi się wystarczająca liczba chętnych na wyjazd, rekrutacja przechodzi w tryb ciągły.
 • W razie pytań związanych z rekrutacją/wyjazdem prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym projektu „Seniorzy bez granic” (Krystyna Krótki, tel. 697 022 998).
 • W innych sprawach związanych z realizacją projektu prosimy o kontakt z członkami zespołu realizującego projekt (Hanna Szafrańska, menadżer ds. projektu i ds. finansowych, tel. 32 45 90 540; Bartosz Kwaśny, menadżer ds. promocji, tel. 32 45 90 510).
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE