UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

"Seniorzy bez granic II" - rekrutacja na kolejne wydarzenie

Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza instytucje, organizacje i stowarzyszenia z Wodzisławia Śląskiego (w których skupione są osoby odpowiedzialne za wdrażanie/świadczenie usług senioralnych dla lokalnej społeczności) na działanie kluczowe projektu pn. „Seniorzy bez granic II”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.

W ramach dwudniowego wydarzenia (23-24.09.2021 r.), organizowanego przez nasze miasto, planuje się nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami/stowarzyszeniami/instytucjami zajmującymi się organizowaniem czasu seniorów, ich aktywizacją - w Ostrawie-Jih i w Wodzisławiu Śląskim.

W pierwszym dniu wydarzenia na terenie Wodzisławia Śląskiego, osoby zaangażowane w pracę na rzecz seniorów wymienią się doświadczeniami na temat dobrych praktyk i problemów napotykanych w tego rodzaju działalności, a także będą mogły zaprezentować zrealizowane dotychczas wydarzenia, eventy oraz porozmawiać o planach na przyszłość. Uczestnicy wezmą udział w zorganizowanych warsztatach ogólnorozwojowych oraz imprezie tanecznej.

W drugim dniu planuje się organizację wspólnego wyjazdu do Szczyrku, w trakcie którego uczestnicy wyjadą kolejka na Skrzyczne, wraz z przewodnikiem przejdą trasę na Malinowską Skałę i z powrotem.

Ilość miejsc jest ograniczona. Liczba osób zgłaszanych przez daną instytucję, organizację czy stowarzyszenie jest liczbą deklaratywną. Konkretna ilość osób uczestniczących w wydarzeniu z ramienia danej instytucji, organizacji czy stowarzyszenia będzie uzależniona od ilości instytucji, organizacji i stowarzyszeń chętnych do wzięcia udziału w działaniu kluczowym projektu.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie należy składać od 30 sierpnia od godz. 7:30 do 7 września do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, budynek 4 B. Wydrukowane formularze można również pobrać w Biurze Obsługi Klienta.

W razie pytań związanych z rekrutacją/wyjazdem prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (32 45 90 510, 32 45 90 540).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE