Seniorzy bez granic

Celem projektu jest rozpoczęcie transgranicznej współpracy między społecznościami seniorów w miejskim obwodzie Ostrawa-Jih i Miasta Wodzisławia Śląskiego. Dzięki wymianie doświadczeń obu partnerów w pracy z seniorem możemy polepszyć jakość ich życia.

 

Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Partner Wiodący Projektu: Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001578

Tytuł: Seniorzy bez granic/ Senioři bez hranic

Całkowite wydatki kwalifikowane po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 16 973,50 euro

Kwota dofinansowania ze środków UE po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 14 427,47 euro

Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dodatkowe 5%): 848,67 euro

 

Opis projektu

Celem projektu jest rozpoczęcie transgranicznej współpracy między społecznościami seniorów w miejskim obwodzie Ostrawa-Jih i Miasta Wodzisławia Śląskiego. Dzięki wymianie doświadczeń obu partnerów w pracy z seniorem możemy polepszyć jakość ich życia. Projekt przyczyni się do zapoczątkowania aktywnego sposobu życia seniorów w relacji do przygranicza i odsłoni nowe możliwości seniorom oraz przedstawicielom wnioskodawców. Spotkania seniorów i zdobycie przez nich nowych umiejętności wzmocni integrację i umożliwi utrwalenie współpracy (na przykład na płaszczyźnie klubów seniora).

 

Działania projektowe

1. Dni Gastronomii (planowana data realizacji: 2-4 kwietnia 2019 r.) – trzydniowe wydarzenie odbędzie się u czeskiego sąsiada. To właśnie wtedy polscy seniorzy poznają miejsca, gdzie prowadzone są działania w ramach klubów seniora. Zaplanowano również konkurs gotowania dla nestorów z obu krajów. Spotkanie będzie dobrą okazją do zaprezentowania swoich umiejętności także z innych dziedzin (np. rękodzieło). Odbędą się ponadto wykład na temat zdrowia, zdrowego odżywiania oraz wycieczka do miejscowego browaru.

2. Wolontariat seniorów (planowana data realizacji: 20 -22 maja 2019 r.) – w ramach tego zadania zorganizowany zostanie wyjazd integracyjny polskich i czeskich seniorów do Międzybrodzia Żywieckiego. Osoby starsze poznają dobre praktyki związane z wolontariatem senioralnym w asystenturze rodzinnej oraz pracy z dzieckiem w świetlicy. Zaplanowano jeszcze m.in. zajęcia łączące pokolenia, plastyczno-relaksacyjne, zakładające aktywny wypoczynek. Efektem podjętych działań będzie powstanie polsko-czeskiej publikacji w wersji elektronicznej o zapomnianych grach i zabawach.

3. Dni Turystyki (planowana data realizacji: czerwiec 2019 r.) – Polacy i Czesi wezmą udział w wyjazdach po ciekawych miejscach regionu oraz wykładzie o turystyce w Czechach. W programie znalazły się m.in. Pustevny i Radhošť – magiczne miejsce Beskidów (włącznie z możliwością skorzystania z kolejki linowej), spacer po mieście Nový Jičín i Muzeum Kapeluszy, spacer po Štramberku i wejście na Štramberską wieżę. Nie zabraknie działań integracyjnych wzmacniających przyjacielskie relacje.

4. Dni Zdrowia (planowana data realizacji: wrzesień 2019 r.) – uczestnicy projektu wezmą udział w wyjeździe do Brennej, poświęconym profilaktyce zdrowotnej seniorów. Odbędzie się minikonferencja na temat zdrowego stylu życia, z udziałem dietetyka, fizjoterapeuty oraz psychologa. Osoby starsze poszerzą wiedzę o korzystnym wpływie aktywności umysłowej na organizm człowieka. W planie są jeszcze m.in.: wspólna impreza integracyjna, spacer z przewodnikiem turystycznym, wspólny wieczór filmowy lub ognisko integracyjne.

 

Grupa docelowa projektu:

Główną grupą docelową są osoby, które będą aktywnie uczestniczyć w poszczególnych działaniach kluczowych. Chodzi tutaj głównie o seniorów, którzy żyją w Wodzisławiu i Ostrawie - w przypadku czeskiego wnioskodawcy będą to przede wszystkim seniorzy, którzy skupiają się w tzw. klubach seniorów (z możliwości udziału w projekcie nie będzie jednak wykluczony żaden senior żyjący na terenie funkcjonowania obu wnioskodawców). Jest to grupa obywateli, dla której bardzo korzystne i istotne będzie aktywizowanie jej członków poprzez realizację różnych działań. Wspólny czesko-polski projekt nadaje tej aktywizacji nowy rozmiar i nowe możliwości. Dalszymi osobami z grupy docelowej są dzieci, które przyłączą się do działań z seniorami w ramach międzygeneracyjnych warsztatów (na przykład przy tworzeniu zabawek). Na koniec projekt będzie mieć znaczenie także dla przedstawicieli obu partnerów, dlatego, że w ramach projektu dojdzie do wymiany doświadczeń, dzięki którym poprawie ulegnie świadczenie usług dla seniorów.

 

Osoby realizujące projekt po stronie polskiej:

Hanna Szafrańska, menadżer ds. projektu i ds. finansowych – 32 45 90 540, h.szafranska@wodzislaw-slaski.pl

Bartosz Kwaśny, menadżer ds. promocji

Krystyna Krótki, koordynator lokalny projektu (osoba odpowiedzialna za rekrutację seniorów)

 

Osoby realizujące projekt po stronie czeskiej:

Roman Jirsa, menadżer ds. projektu

Markéta Neboráková, menadżer ds. finansowych

Šárka Zubková – koordynatorka lokalna projektu

 

Prezentacja