Segregacja

Jak prawidłowo segregować odpady? Tego dowiecie się z naszego przewodnika po tym temacie.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

(wg zaleceń Ministerstwa Środowiska) – przykłady

RODZAJ

WRZUCAMY (między innymi)

NIE WRZUCAMY

Papier

 • Opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

 • Gazety i czasopisma

 • Katalogi, ulotki, prospekty

 • Papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

 • Książki i zeszyty

 • Torby i worki papierowe

 • Papier pakowy

 • Ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

 • Papieru lakierowanego i powleczonego folią

 • Papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

 • Kartonów po mleku i napojach

 • Papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

 • Tapet

 • Pieluch jednorazowych i podpasek

 • Pampersy i podkładki

 • Zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka

 • Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

 • Nakrętki

 • Plastikowe opakowania po produktach spożywczych

 • Opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

 • Opakowania po środkach czystości (np. płynach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

 • Plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

 • Aluminiowe puszki po napojach, sokach

 • Puszki po konserwach

 • Folię aluminiową

 • Metale kolorowe

 • Kapsle, zakrętki od słoików

 • Plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach

 • Styropian opakowaniowy

 • Butelek i pojemników z zawartością

 • Plastikowych zabawek

 • Opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

 • Opakowań po olejach silnikowych

 • Części samochodowych

 • Zużytych baterii i akumulatorów

 • Puszek i pojemników po farbach i lakierach

 • Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Szkło

Wrzucamy opakowania opróżnione z zawartości produktu, bez zakrętek.

Nie tłuczemy szkła

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (po napojach alkoholowych, olejach roślinnych)

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

 • Szkła żaroodpornego

 • Szkła okularowego

 • Zniczy z zawartością wosku

 • Żarówek i świetlówek

 • Reflektorów

 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach

 • Termometrów i strzykawek

 • Monitorów i lamp telewizyjnych

 • Szyb okiennych i zbrojonych

 • Szyb samochodowych

 • Luster

Odpady biodegradowalne, zielone

 • Gałęzie drzew i krzewów

 • Odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

 • Skoszoną trawę, liście, kwiaty

 • Trociny i korę drzew

 • Fusy od herbaty i kawy wraz z filtrami

 • Skorupki jaj

 • Resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt

 • Oleju jadalnego

 • Drewna impregnowanego

 • Płyt wiórowych i MDF

 • Leków

 • Odchodów zwierząt

 • Popiołu z węgla kamiennego

 • Ziemi i kamieni

 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady

wielkogabarytowe

 • Stare meble np. fotele, kanapy, krzesła, materace, sofy, szafy, łóżka

 • Wykładziny, dywany

 • Zepsute drabiny metalowe

 • Zepsute wózki dziecięce

 

 • Części budowlanych i sanitarnych

 • Ram okiennych, drzwi i płotów

 • Części samochodowych

 • Odpadów remontowych

Odpady budowlane i rozbiórkowe

 • Stolarka budowlana (okna, drzwi)

 • Gruz pochodzący z drobnych remontów (betonowy, ceglany, ceramiczny)

 • Kafelki

 • Styropian budowlany (wykorzystywany do izolacji)

 • Armatura sanitarna

 • Resztki paneli, tapet,płyt gipsowych

 • Pustaki, ceramika budowlana (cegły, dachówki, terakota, gres)

 • Cement, gips, wapno

 • Farby, lakiery

 • Wełny mineralnej

 • Smoły, papy

 • Eternitu

Odpady elektryczne

i elektroniczne

 • Urządzenia radiowe i telewizyjne

 • Sprzęt komputerowy

 • Urządzenia gospodarstwa

domowego (AGD)

 • Aparatura i podzespoły urządzeń wojskowych

 • Wszelkiego rodzaju żarówki

i świetlówki

 • Kontakty i włączniki

 • Baterie, akumulatory

 • Bezpieczniki

 • Żyrandole, lampy a także

żarówki i świetlówki

 • Zepsute urządzenia pomiarowe

elektryczne i elektroniczne

 • Resztki przewodów

elektrycznych

 

Odpady zmieszane

 • Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu

 • Odpadów niebezpiecznych (baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD)

 • Przeterminowanych leków

SEGREGACJA MA SENS

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem- staje się wartościowym surowcem.

Segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy.

Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to także mniej wysypisk. Dzięki recyklingowi zmniejszamy także zużycie surowców, których zasoby są ograniczone i emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. W przypadku aluminium jest to o tyle ważne, że produkcja aluminium z rud jest relatywnie droga, a złoża boksytu nie odnawiają się. Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody. Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100 watowej żarówki. Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie. Warto zmienić przyzwyczajenia i śmiecić mniej.

Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej. Zamiast zużywać ropę, której zasoby są ograniczone i której wydobycie jest bardzo kosztowne, tworzywa sztuczne można ponownie wykorzystać – jako wysokokaloryczne źródło energii lub jako surowiec wtórny. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty. Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.

 

UWAGA!!!

Odpady budowlane i rozbiórkowe – mogą pochodzić wyłącznie z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości podczas drobnych prac remontowych, które nie są objęte przepisami z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie konieczności otrzymania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń.

Odpady z remontów, powstające w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia.

Tylko pojemniki dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów, które spełniają wymagania normy, dają gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi śmieciarki przy opróżnianiu pojemnika. Użytkowanie pojemników nie spełniających wymagań normy, dostosowanych do grzebieniowego systemu załadowczego stanowi zagrożenie dla obsługi przy ich opróżnianiu. Nie zostaną odebrane odpady zgromadzone w różnego rodzaju pojemnikach wykorzystywanych zastępczo jak np. wiadra, beczki, itp.

Nie zalewaj popiołu wodą w okresie zimowym, ponieważ prowadzi to do zamarznięcia i uniemożliwia opróżnienie pojemnika. Ponadto, w przypadku zalania popiołu wodą przy ujemnych temperatura otoczenia, w pojemniku tworzy się zbita zmarznięta masa, której nie można wysypać z pojemnika. Popiół zalany wodą powoduje, ze ciężar pojemnika 120 l przekracza często 100 kg a w pojemniku 240 l nawet 200 kg. W przypadku przeładowania pojemnika ponad normy, jakie dopuszczają producenci, firma nie może odpowiadać za uszkodzenie pojemnika podczas rozładunku. Maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50 kg dla pojemników 110/120 l i 100 kg dla pojemników 240 l. Nośność pojemnika jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

Nie wrzucaj gruzu, ziemi - jest to odpad budowlano - rozbiórkowy.

Jeżeli zaistnieją ww. sytuacje pojemnik nie zostanie opróżniony.

Pojemniki i worki należy wystawiać przed posesję, w miejscu widocznym do godziny 6.00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie. Jeśli właściciel nieruchomości nie zdąży wystawić pojemnika lub zapomni o tym, musi poczekać na kolejny wywóz wynikający z harmonogramu.

Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania niewłaściwego wykonywania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości w terminie do 3 dni roboczych od daty planowanego odbioru.

Zgłoszenia o którym mowa właściciel nieruchomości dokonuje:
1) telefonicznie na nr telefonu 32/ 45 90 453 lub 32/45 90 455,
2) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,
3) osobiście w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Zgłoszenie (w przypadku korespondencji) powinno zawierać oznakowanie dokonującego zgłoszenia oraz podpis.