UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Segregacja

Jak prawidłowo segregować odpady? Tego dowiecie się z naszego przewodnika po tym temacie.

Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Prawidłowa segregacja

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE I METALE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • plastikowe butelki po napojach

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

 • opakowania po środkach czystości i kosmetykach (np. opakowania po proszkach, kosmetykach, paście do zębów) itp.

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach

 • puszki po konserwach

 • folię aluminiową

 • metale kolorowe

 • kapsle, zakrętki od słoików

 

 • butelek i pojemników z zawartością

 • plastikowych zabawek

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

 • opakowań po olejach silnikowych

 • zatłuszczonych opakowań

 • części samochodowych

 • zużytych baterii i akumulatorów

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tektura

 • katalogi, ulotki

 • gazety i czasopisma

 • papier szkolny i biurowy

 • zadrukowane kartki

 • zeszyty i książki

 • torby i worki papierowe

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

 • kartonów po mleku i napojach

 • papierowych worków po materiałach budowlanych

 • tapet

 • pieluch jednorazowych oraz innych produktów higienicznych

 • zatłuszczonych naczyń jednorazowych z papieru

 

SZKŁO

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po olejach)

 • szklane opakowania po kosmetykach

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

 • szkła żaroodpornego

 • zniczy z zawartością wosku

 • żarówek i świetlówek

 • reflektorów

 • opakowań po rozpuszczalnikach

 • luster

 • szyb okiennych

 • monitorów

 • termometrów i strzykawek

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • resztki warzyw i owoców (w tym obierki itp.)

 • gałęzie drzew i krzewów

 • skoszona trawa i liście

 • trociny

 • niezaimpregnowane drewno

 • resztki jedzenia

 • zwiędłe kwiaty

 • kości zwierząt

 • oleju jadalnego

 • odchodów zwierząt

 • popiołu węglowego

 • leków

 • drewna impregnowanego lub malowanego

 • płyt wiórowych, płyt MDF

 • ziemi, doniczek i kamieni

 

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

POPIÓŁ

Popiół należy gromadzić wyłącznie w oznaczonych pojemnikach.

Pamiętaj! Nie wrzucaj gorącego popiołu do pojemnika, nie mieszaj go z innymi odpadami

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Zaliczamy

Nie wystawiamy

 • meble: stoły, krzesła, szafy, półki, sofy itp.

 • dywany, chodniki, wycieraczki, materace, suszarki do bielizny, sztuczne choinki

 • wózki dziecięce, rowery, sanki, narty, zabawki dużych rozmiarów

 • meble ogrodowe: stoły, krzesła, baseny dmuchane, parasole itp.

 

 • części samochodowych (zderzaki, szkło samochodowe, reflektory, elementy karoserii, fotele itp.)

 • opon

 • odpadów niebezpiecznych (puszki po farbach, beczki po olejach, chemikaliach, smole, rozpuszczalniki, tusze, kleje, tonery itp.)

 • odpadów remontowo-budowlanych, do których zaliczane są m. in. okna, drzwi, płytki, panele, rolety, ramy okienne, armatura sanitarna itp.

 • taśm górniczych

 

SEGREGACJA MA SENS

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem- staje się wartościowym surowcem.

Segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy.

Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to także mniej wysypisk. Dzięki recyklingowi zmniejszamy także zużycie surowców, których zasoby są ograniczone i emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. W przypadku aluminium jest to o tyle ważne, że produkcja aluminium z rud jest relatywnie droga, a złoża boksytu nie odnawiają się. Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody. Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100 watowej żarówki. Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie. Warto zmienić przyzwyczajenia i śmiecić mniej.

Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej. Zamiast zużywać ropę, której zasoby są ograniczone i której wydobycie jest bardzo kosztowne, tworzywa sztuczne można ponownie wykorzystać – jako wysokokaloryczne źródło energii lub jako surowiec wtórny. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty. Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.

UWAGA!!!

Odpady budowlane i rozbiórkowe – mogą pochodzić wyłącznie z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości podczas drobnych prac remontowych, które nie są objęte przepisami z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie konieczności otrzymania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń.

Odpady z remontów, powstające w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia.

Tylko pojemniki dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów, które spełniają wymagania normy, dają gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi śmieciarki przy opróżnianiu pojemnika. Użytkowanie pojemników nie spełniających wymagań normy, dostosowanych do grzebieniowego systemu załadowczego stanowi zagrożenie dla obsługi przy ich opróżnianiu. Nie zostaną odebrane odpady zgromadzone w różnego rodzaju pojemnikach wykorzystywanych zastępczo jak np. wiadra, beczki, itp.

Nie zalewaj popiołu wodą w okresie zimowym, ponieważ prowadzi to do zamarznięcia i uniemożliwia opróżnienie pojemnika. Ponadto, w przypadku zalania popiołu wodą przy ujemnych temperatura otoczenia, w pojemniku tworzy się zbita zmarznięta masa, której nie można wysypać z pojemnika. Popiół zalany wodą powoduje, ze ciężar pojemnika 120 l przekracza często 100 kg a w pojemniku 240 l nawet 200 kg. W przypadku przeładowania pojemnika ponad normy, jakie dopuszczają producenci, firma nie może odpowiadać za uszkodzenie pojemnika podczas rozładunku. Maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50 kg dla pojemników 110/120 l i 100 kg dla pojemników 240 l. Nośność pojemnika jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

Nie wrzucaj gruzu, ziemi - jest to odpad budowlano - rozbiórkowy.

Jeżeli zaistnieją ww. sytuacje pojemnik nie zostanie opróżniony.

Pojemniki i worki należy wystawiać przed posesję, w miejscu widocznym do godziny 6.00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie. Jeśli właściciel nieruchomości nie zdąży wystawić pojemnika lub zapomni o tym, musi poczekać na kolejny wywóz wynikający z harmonogramu.

Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania niewłaściwego wykonywania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości w terminie do 3 dni roboczych od daty planowanego odbioru.

Zgłoszenia o którym mowa właściciel nieruchomości dokonuje:

1) telefonicznie na nr telefonu 32/ 45 90 453 lub 32/45 90 455,

2) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,

3) osobiście w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Zgłoszenie (w przypadku korespondencji) powinno zawierać oznakowanie dokonującego zgłoszenia oraz podpis.