Ścieżki zdrowia

Ścieżki zdrowia - ze względu na swoją uniwersalność - cieszą się rosnącym zainteresowaniem nie tylko w Wodzisławiu Śląskim. Wszyscy, którzy preferują indywidualne zajęcia sportowe, mogą w naszym mieście korzystać z kilku profesjonalnych ścieżek zdrowia. Gdzie je znaleźć?

Ośrodek Rekreacyjny "Balaton": PZU Trasa Zdrowia

Trasa okala zbiornik wodny a powstała zgodnie ze standardami dla programu firmowanego przez PZU, gdzie trasy zdrowia będą wykonane w określonym standardzie, wspólnym dla wszystkich lokalizacji. Modelowa trasa będzie miała kształt pętli, o długości od 2 do 3 km, wytyczonej na obszarze leśno-parkowym. Na trasie znajdą się:

  • duża tablica startowa z regulaminem, mapą i numerami alarmowymi,
  • 9 instalacji treningowych wraz z tablicami informacyjnymi, zawierającymi propozycje ćwiczeń dla dzieci, dorosłych i seniorów,
  • duży kierunkowskaz wielofunkcyjny,
  • dwa mniejsze kierunkowskazy.

Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza":

Ścieżka zdrowia to mini kompleks rekreacyjno-sportowy, którego centralnym elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste instalacje treningowe trasa. Instalacje dają możliwość rozwijania wytrzymałości, siły mięśniowej, koordynacji, orientacji przestrzennej oraz równowagi. Ścieżka zdrowia mierzy ok. 2300 metrów.

Na "Trzech Wzgórzach" znajduje się 17 stanowisk.  
Zobacz: szczegółowy opis stanowisk wraz z odległościami od punktu startowego.