UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Schemat organizacyjny urzędu

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia się następująco:

schemat organizacyjny