Ruszyła rekrutacja do projektu "Seniorzy bez granic II"

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza instytucje, organizacje i stowarzyszenia z Wodzisławia Śląskiego (w których skupione są osoby odpowiedzialne za wdrażanie/świadczenie usług senioralnych dla lokalnej społeczności) na działanie kluczowe projektu pn. „Seniorzy bez granic II”. W ramach działania kluczowego projektu odbędzie się dwudniowa wyjazdowa konferencja w Brennej. Wyjazd odbędzie się 17-18 września 2020 r. (czwartek, piątek).

Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.

Głównym celem projektu będzie rozwijanie transgranicznych form współpracy lokalnych społeczności Wodzisławia Śląskiego oraz miejskiego obwodu Ostrawa Jih, działających na rzecz seniorów. Cel osiągnięty zostanie poprzez wymianę dobrych doświadczeń i praktyk oraz poprzez zintensyfikowanie bezpośrednich kontaktów zarówno osób odpowiedzialnych za wdrażanie usług senioralnych, jak i odbiorców tych usług po obu stronach granicy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Miasto Wodzisław Śląski zapewnia zarówno transport na miejsce wydarzenia, pełne wyżywienie, jak i zakwaterowanie w Hotelu Kotarz w Brennej.

Ilość miejsc jest ograniczona. Liczba osób zgłaszanych przez daną instytucję, organizację czy stowarzyszenie jest liczbą deklaratywną. Konkretna ilość osób uczestniczących w wydarzeniu z ramienia danej instytucji, organizacji czy stowarzyszenia będzie uzależniona od ilości instytucji, organizacji i stowarzyszeń chętnych do wzięcia udziału w działaniu kluczowym projektu.

Wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE należy składać w dniach od 09.09.2020 r. od godz. 12:00 do 14.09.2020 r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, budynek 4 B.

Wydrukowane formularze można również pobrać w Biurze Obsługi Klienta.

W razie pytań związanych z rekrutacją/wyjazdem prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (32 45 90 510 i/lub 32 45 90 540).


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RPPrzekraczamy Granice”