Rusza projekt dla przedszkolaków

Od stycznia 2020 roku rusza projekt pn. "U źródeł rozwoju dziecka - edycja 2".

Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby, jakie wynikają z sytuacji w Przedszkolu Publicznym nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim. Wsparciem zostanie objętych 15 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach dodatkowych zajęć.

W ramach projektu planuje się realizację następujących form wsparcia:

  - Metoda ruchu rozwijającego,
  - Biblioterapia z elementami dramy,
  - Muzykoterapia i choreoterapia,
  - Plastykoterapia z sensoplastyką,
  - Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Ponadto na potrzeby realizacji zajęc dodatkowych zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i wyposażenie.

Dodatkowo w projekcie wsparciem w postaci szkoleń zostanie objętych 15 nauczycieli. Efekty szkoleń będą wykorzystywane podczas wszystkich dodatkowych zajęć w niniejszym projekcie, podnosząc tym samym jakości świadczonych zajęć edukacyjnych.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki otrzymaniu przez Miasto dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.