Rusza kolejna edycja konkursu na Wolontariusza Roku 2023

Śląskie Orły Wolontariatu to cyklicznego wydarzenia organizowanego z myślą o upowszechnieniu idei wolontariatu oraz zachęcenia jak największej liczby osób do pomocy innym. Dzięki inicjatywie Województwa Śląskiego znowu będzie okazja, by nagrodzić organizacje i społeczników najbardziej zaangażowanych w pomoc innym oraz zaprezentować ich na szerokim forum.

Jak co roku, przedsięwzięcie da też okazję do promowania postaw społecznych i różnorodności wolontariatu, docenienie osiągnięć ludzi, którzy w nim działają i roli, jaką dzięki swojej postawie pełnią w społeczeństwie.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących ze społecznikami i wspierających ich działalność w województwie śląskim.

Kandydatów na „ORŁÓW” mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, instytucje, osoby, które współpracują z wolontariuszami lub korzystają z ich wsparcia, a nawet osoby fizyczne i prawne, którym znane są dokonania społeczników godnych docenienia.

Nabór kandydatów trwa do 31 października, następnie Kapituła Konkursu wyłoni do 30 listopada propozycje laureatów w dwóch kategoriach: indywidualnej i dla organizacji.

Na 5 grudnia zaplanowana jest uroczysta gala, podczas której Laureatom wręczone zostaną dyplomy i statuetki.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].

Do pobrania

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego