Rusza kampania „Bądź człowiek, nie cZŁOwiek”

Kampania informacyjna „Bądź człowiek, nie cZŁOwiek” jest odpowiedzią na nienawiść płynącą z zachowań obserwowanych w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na powszechność i powagę zjawiska mowy nienawiści, która coraz częściej obecna jest nie tylko w Internecie, ale również w życiu codziennym. Akcja ma być także wstępem do głębszej refleksji i dyskusji na ten temat.

Hejt jest realnym problemem społecznym, który każdego dnia dotyka więcej osób, głównie w sieci, a jego autorami są anonimowi internauci. Z badań wynika, że z mową nienawiści spotkało się niemal trzy piąte ankietowanych osób (57%), przy czym niemal wszyscy z tej grupy (54%) więcej niż raz. Dane są zatrważające, co wyraźnie wskazuje na masowość tego zjawiska.

Skutki hejtu mogą być katastrofalne oraz potrafią nieść niebezpieczeństwo, zwłaszcza wśród nastolatków. W związku z tym partnerem strategicznym kampanii została społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim, aby zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na konsekwencje wynikające ze stosowania mowy nienawiści. Osoby doświadczające słownej agresji często nie wiedzą, jak radzić sobie z tym problem. Dlatego tak istotny jest dialog w społeczeństwie, aby nikt sam nie musiał mierzyć z tymi trudnościami i każdy otrzymał potrzebne mu wsparcie.

- Od paru miesięcy pracowaliśmy w Urzędzie Miasta nad nową kampanią informacyjną. Myślę, że jest ona nam naprawdę potrzebna. Materiały znajdziecie na plakatach, billboardach, w Internecie. Mam nadzieję, że staną się one przyczynkiem do ważnej refleksji, dyskusji, także w szkołach, próby zrewidowania naszych zachowań. Nie brnijmy w to! Słowa ranią i niszczą. Nie pozwalajmy na to. Dla nas i naszych bliskich – mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

Realizacja akcji ma miejsce w całym mieście, także w Internecie #SWDprzeciwkohejtowi.

Źródło: CBOS