RPO WSL 2014-2020

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy, uczęszczający do szkół podstawowych na terenie województwa śląskiego, poprzez wzbogacenie posiadanego wyposażenia wodzisławskich szkół podstawowych o nowy sprzęt ICT, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb.