UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Rozwiń umiejętności cyfrowo-społeczne w ramach projektu

Fundacja Imago z Wrocławia rozpoczęła rekrutację kandydatów na Uczestników Projektu "CyberSiłacze" - rozwój umiejętności cyfrowo-społecznych osób z niepełnosprawnością fizyczną".

Wsparcie projektu ,,CyberSiłacze’’ dedykowane jest osobom niepełnosprawnym fizycznie, powyżej 25 roku życia, zamieszkującym województwo śląskie (głównie Rybnik i okolice, np. Wodzisław Śląski) i dolnośląskie (głównie Wrocław). Osoba chcąca przystąpić do projektu, musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Uczestnikiem projektu może być również osoba z niepełnosprawnością sprzężoną. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych na poziomie nieprzekraczającym 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Podstawowym celem modelu jest wzrost kompetencji cyfrowych i społecznych 13 uczestników projektu z województwa śląskiego oraz 13 uczestników z województwa dolnośląskiego. Wsparcie przewidziane w projekcie ma za zadanie przyczynić się do wzrostu świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do zapobiegania ryzykownym zachowaniom w sieci. Poprzez wsparcie edukacyjno-doradcze, uczestnicy projektu będą w stanie rozwinąć swoje kompetencje społeczne, zwiększyć samodzielność oraz rozwijać umiejętności interpersonalne.

Szczegółowe informacje nt. projektu, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Fundacji [otwiera się w nowym oknie].

źródło: MOPS