Rozwiewamy wątpliwości: czym zajmuje się DPK?

Podczas sesji Rady Miejskiej, czy też do wodzisławskiego magistratu za pośrednictwem mediów nieustannie napływają zapytania odnośnie do działalności, pracy Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury. Czego dokładnie dotyczą? Liczby pracowników, ich kompetencji, czy zakresów obowiązków. Z wyjaśnieniami spieszy dyrektorka Centrum Rozwoju Miasta - Anna Szweda-Piguła. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią.

Zapytanie z Nowin Wodzisławskich

"Dzień dobry,
w związku z informacją przekazaną nam przez jednego z mieszkańców dotyczącą działalności WDPK, bardzo proszę o udzielenie następujących informacji:
  1. Ilu pracowników jest obecnie zatrudnionych w WDPK i czy wszystkie te osoby zajmują się promocją miasta?
  2. Jakiej wysokości wydatki poniósł Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego na promocję w 2023 i 2022?
  3. Czy urząd posiada strategię promocji miasta? Jakie są cele promocji miasta, określone w tej strategii?
  4. Jakie są cele realizowanych działań promocyjnych i czy mają związek ze strategią rozwoju miasta?
  5. Czy poza WDPK inne jednostki organizacyjne miasta zatrudniają pracowników odpowiedzialnych za promocję, lub zlecają osobom fizycznym zadania z zakresu promocji miasta lub tych jednostek. Ile to osób?
  6. Czy ze względu na braki środków w budżecie rozważane jest zmniejszenie poziomu zatrudnienia w WDPK oraz innych wydziałach UM?"

Odpowiedź dyrektorki Centrum Rozwoju Miasta

Zespół wydziału DPK liczy łącznie 10 osób (edit. stan na luty 2023 r. - 9 osób). Dwie przebywają na urlopach macierzyńskich. Każdy pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy na swoim stanowisku, odpowiednie wykształcenie kierunkowe i konkretne doświadczenie. To pracownicy wyspecjalizowani, ciągle doskonalący swoje umiejętności.

Czy wszyscy pracownicy wydziału zajmują się promocją miasta? Oczywiście. Jednakże trzeba zauważyć, że pytanie to jasno wskazuje, iż zadający je nie ma wiedzy w zakresie tego, czym promocja miasta jest i jak się ją realizuje. Nie wyobrażam sobie, by którykolwiek pracownik wydziału promocji nie promował miasta, w którym pracuje. To zadanie postawione jasno przed każdym z nas. I to na każdym polu naszego życia. Naszym nadrzędnym obowiązkiem jest dbałość o jak najlepszy wizerunek miasta. Każdy z nas zatem, wykazując się pełną lojalnością do promowanej marki, zawsze ma w pamięci jej dobro. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zakres działalności wydziału jest ogromnie szeroki. Dlatego też poszczególni pracownicy specjalizują się w zupełnie innych zakresach. Wewnątrz wydziału pracują mniejsze, nieformalne zespoły, spośród których można wyróżnić m.in. pracowników odpowiedzialnych za komunikację społeczną i relacje z mediami (teksty na strony internetowe, treści na konta na Facebooku, Instagramie, Twitterze, YouTubie, LinkedInie, informacje prasowe, wydawnictwa urzędowe itd.), pracowników dbających o wszelkie kreacje graficzne (wydawnictwa, plakaty, billboardy, grafiki do mediów społecznościowych, informatory, ulotki itd.), pracowników kreujących całą gamę wydarzeń w mieście (od koncertów, festiwali, wystaw, rocznic, konkursów, spektakli po debaty, spotkania, konsultacje i wiele innych), pracowników dbających o współpracę z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi (jesteśmy pierwszym kontaktem m.in. dla firmy EkoOkna). To także nasz wydział jest odpowiedzialny za opiekę merytoryczną i finansową nad Wodzisławskim Centrum Kultury, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną i Muzeum. To my przygotowujemy i rozliczamy dotacje na działalność tych jednostek. Samodzielnie przygotowujemy wszelkie umowy i rozliczenia finansowe organizowanych przez nas akcji i wydarzeń. Organizujemy nawet kilkadziesiąt różnych imprez, spotkań rocznie. Organizujemy wszelkie formy dialogu z mieszkańcami. Współpracujemy ze środowiskami kulturotwórczymi, edukacyjnymi, gospodarczymi. To my jako wydział współopiekujemy się Basztą na Grodzisku i to my ją w pełni obsługujemy w każdy weekend w sezonie. Wraz z WCK organizujemy także te największe imprezy w mieście. To my jesteśmy odpowiedzialni za kampanie informacyjne i edukacyjne, jak ostatnia z bambikiem i bejbą, To także my jesteśmy pomysłodawcami, wykonawcami co najmniej kilkunastu różnorodnych konkursów dla dzieci i dorosłych (np. najpiękniejszy stroik, pisanka, opowiadania…). To dzięki pracownikom DPK w mieście zamieszkały skrzaty, które ciągle rozwijają swoją obecność. To w tym wydziale we współpracy z SKM powstają koncepcje wystroju miasta na Noc Świętojańską czy Dzieje się Jesień Festiwal. To również my projektujemy tytę pierwszaka, pozyskujemy sponsorów, a finalnie każdą pakujemy. Jesteśmy do dyspozycji naszych mieszkańców w mediach społecznościowych nawet przez kilkanaście godzin każdego dnia. Udzielamy informacji, odpowiadamy na pytania. To także w naszym wydziale przygotowywane i rozliczane są  wszystkie umowy na festyny w dzielnicach. Tu powstają kolorowanki dla dzieci, książki promocyjne, pocztówki i niezliczone ilości innych materiałów drukowanych. Tu powstają wszelkie materiały promocyjne miasta. To także Wydział DPK przygotowuje założenia do przetargu, umowę, którą później realizuję w kwestii promocji miasta poprzez sport. Tu od niedawna zajmujemy się także turystyką i rozwojem ścieżek i tras rowerowych. Wśród naszych zadań leży także współpraca z miastami partnerskimi, utrzymanie kontaktu z nimi, organizacja wymian młodzieży. Gdy trzeba, organizujemy konferencje tematyczne, spotkania polityczne, warsztaty i oczywiście konferencje prasowe. Produkujemy filmy i robimy tysiące zdjęć rocznie. Dokumentujemy wydarzenia w mieście. To w wydziale powstaje jakże obszerny dokument -  Raport o stanie miasta. To my w zeszłym roku koordynowaliśmy ogrom działań i organizowaliśmy system pomocy uchodźcom wojennym. A to naprawdę tylko część aktywności pracowników wydziału. Czy to mało dla zadającego przesłane nam pytania? Te dziesięć osób w Wydziale Dialogu, Promocji i Kultury jest zawsze pełne pomysłów i chęci do działania. Pracujemy jak każdy inny pracownik urzędu od rana do popołudnia, a do tego niezliczone ilości popołudni i weekendów w ciągu roku.

Nie jestem w stanie wymienić tu wszystkich podejmowanych przez nas aktywności. Mogę zapewnić, że naszą pracę pojmujemy jako wspaniałą służbę mieszkańcom miasta. Choć bardzo trudną w ostatnich kilku latach. Staramy się dać z siebie wszystko. W zamian ze strony części radnych otrzymujemy przytyki, nieustające krytykanctwo, podważanie sensu naszego istnienia. Czy posiadamy strategię promocji miasta? Jako dokument nie. Po pierwsze dlatego, że takie dokumenty są kosztochłonne, a nam na skutek ciągłego cięcia budżetu wydziału przez Radę Miejską brakuje na podstawy ustawowej działalności. (Tu warto spojrzeć na porównanie wydatków na promocję gminy u nas i w okolicznych miastach i gminach). Po drugie posiadanie strategii i jej realizacja wymaga stabilnych, pełnych zaufania do wykonawcy warunków pracy. Jak mamy mówić o stabilnych warunkach pracy w tym zakresie? Przewodniczący rady już od pierwszych miesięcy tej kadencji podejmował próby likwidacji takich wydarzeń jak np. Wodzisławska Noc Świętojańska. Bo czy innym jak nie taką próbą było celowe zostawienie w budżecie wydziału paru tysięcy złotych na organizację tak dużego przedsięwzięcia? Jak można uchwalić drogi dokument, określając w nim cały szereg zadań i wydarzeń promocyjnych i potem z każdym uchwaleniem budżetu zabierać czy kwestionować kolejne środki na ten cel? Co oczywiste, prowadzone w mieście działania promocyjne są zgodne z założeniami Strategii rozwoju miasta.

To oczywiście nie oznacza, że jako wydział pracujemy bez założeń. Wśród nas są wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu terytorialnego. Praktycy i teoretycy jednocześnie. Zawsze opracowujemy cele, jakie chcemy w sferze promocji miasta osiągnąć i skutecznie dążymy do ich realizacji. Nie mamy się czego wstydzić. Niemal w każdym roku otrzymujemy nagrody w branżowych (od razu podkreślę, że bezpłatnych), prestiżowych konkursach. Tylko w zeszłym roku za naszą działalność otrzymaliśmy trzy wyróżnienia w konkursie Kryształy PR-u czy kolejne wyróżnienie Marka Śląskie. Nasza praca i oddanie wykonywanemu zawodowi są wielokrotnie docenione przez specjalistów. Dlatego też m.in. mamy sporo wiary w siebie. Ale najwięcej wiary we własne siły i możliwości dają nam mieszkańcy miasta, którzy są odbiorcami naszej pracy. Jesteśmy zmęczeni, ale ogromnie szczęśliwi widząc radość i uśmiechy. Cieszymy się, czytając ogromnie miłe komentarze dotyczące naszych kampanii czy wydarzeń, jak chociażby po ostatniej Nocy Świętojańskiej.

Nie jesteśmy zdziwieni otrzymaniem pytań o działalność Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury. Dość powszechną wiedzą jest fakt, iż wydział ten jest na szczególnym celowniku części Rady Miejskiej przez całą trwająca kadencję. Takie pytania usłyszeliśmy podczas jednej z niedawnych sesji rady. Wówczas ton i kontekst ich zadania był kolejnym przejawem specyficznych, zupełnie nieprawidłowych działań ze strony przewodniczącego rady, który wielokrotnie podejmował działania mające na celu dyskredytację i deprecjonowanie pracowników wydziału. Prawnicy, z którymi się konsultowaliśmy kilka razy w związku z takimi działaniami niektórych radnych, jasno wskazują nam, że rejestrowane podczas posiedzeń sesyjnych i komisyjnych zachowania noszą znamiona co najmniej mobbingu. Niestety zgodnie z prawnymi definicjami mobbing zachodzi na linii stosunku pracy, a radni rady miejskiej nie mają żadnej zwierzchności nad pracownikami.

To, co istotne, pracownicy wydziału DPK oraz innych zwrócili się do prezydenta miasta jako pracodawcy o podjęcie działań mających na celu ochronę ich dobrego imienia, warunków pracy i godności w związku z różnorodnymi sytuacjami ze strony radnych.

Mogę jednak powiedzieć, że podległy mi zespół jest już dość mocno zahartowany. Ze zdwojoną siłą podejmujemy się naszych zadań i zapewniam, że dzięki nim czeka nas naprawdę dobre lato w mieście.

W jednostkach organizacyjnych miasta oczywiście pracują osoby odpowiedzialne za promocję. Jednakże przede wszystkim promocję aktywności danej jednostki. To całkowicie normalna rzecz, bez której nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w dzisiejszym świecie.

Poniżej zestawienie wydatków na promocję miasta, co, przypomnę, jest zadaniem ustawowym, czyli obowiązkowym w mieście. Więcej szczegółowych informacji przesyłam w osobnym pliku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rok        

2018

2019

2020

2021

Plan pierwotny uchwalony przez Radę Miejską

189 872 zł

169 872 zł

118 270 zł

69 200 zł

Raport o stanie miasta

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie miasta za 2022 rok, w którym można znaleźć więcej informacji na temat pracy Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury [otwiera się w nowym oknie].

TikToK

A oto część pracy DPK, kliknij [otwiera się w nowym oknie].