Rodzina 3+

Miasto wspiera także rodziny wielodzietne. Od lat, z powodzeniem, prowadzony jest program "Rodzina 3+".

Od marca 2012 roku w Wodzisławiu Śląskim obowiązuje specjalna oferta dla rodzin wielodzietnych, które mogą nabyć wyjątkową kartę zapewniającą konkretne zniżki i ułatwienie wielu spraw. Program Rodzina 3+ funkcjonuje w zmienionej formie od 2018 roku, jest to związane z wejściem w życie uchwały NR XLVI/465/18 z dnia 28 września 2018.

Program i karta „Rodzina 3+”

Program dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych i zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

Co należy zrobić, aby przystąpić do PROGRAMU i otrzymać KARTĘ „Rodzina 3+”?

Wystarczy pobrać wniosek o wydanie kart „Rodzina3+” dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4b lub tutaj:  wniosek-3+ oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wypełnić je i złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

Po weryfikacji złożonego wniosku, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, karta będzie do odbioru.

PAMIĘTAJ!

Karta „Rodzina3+” ważna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty. W przypadku dzieci nieposiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta ważna jest wraz z kartą rodzica, opiekuna, bądź rodzeństwa i dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

W przypadku uszkodzenia lub utraty karty osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Urzędu Miasta o tym fakcie wraz z prośbą o wydanie duplikatu.

Po upływie roku należy wypełnić wniosek o przedłużenie karty i złożyć go wraz z nieaktualną kartą.

Zapoznaj się z uchwałą  Rady Miejskiej z 2018 roku w sprawie wprowadzenia programu „Rodzina 3+” - kliknij tutaj

W naszym programie bierze udział juz kilkudziesięciu partnerów, którzy oferują różnego rodzaju ulgi dla posiadaczy karty Rodzina 3 +.

Karta „Rodzina 3+” uprawnia m.in. do:

a) zakupu biletu ze zniżką 20% w przypadku wejścia indywidualnego do kina PEGAZ w Wodzisławskim Centrum Kultury, z wyłączeniem odrębnych seansów premierowych,
b) zakupu biletów ze zniżką 50% w przypadku uczestnictwa całej rodziny do kina PEGAZ w Wodzisławskim Centrum Kultury, z wyłączeniem odrębnych seansów premierowych,
c) zakupu biletu ze zniżką 20% w przypadku wejścia indywidualnego na niedzielne rodzinne spotkania z teatrem w Wodzisławskim Centrum Kultury,
d) zakupu biletów ze zniżką 50% na niedzielne rodzinne spotkania z teatrem w Wodzisławskim Centrum Kultury w przypadku uczestnictwa całej rodziny,
e) korzystania z preferencyjnych stawek wejściowych do obiektów rekreacyjnych i sportowych będących w zarządzie MOSiR „CENTRUM”: kryta pływalnia „Manta”, chata solankowa, strefa saun oraz lodowisko sezonowe zgodnie z aktualnymi cennikami uwzględniającymi te preferencje,
f) korzystania z preferencyjnych cen usług w obiektach zarządzanych przez MOSiR „CENTRUM”: wypożyczalnia sprzętu pływającego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”, wypożyczalnia sprzętu sportowego na terenie RPR „Trzy Wzgórza”, nauka pływania, szkółka pływacka, aqua aerobik i aerobik zgodnie z aktualnymi cennikami tych usług uwzględniającymi te preferencje,
g) pierwszeństwa w zapisach związanych z akcją lato i zima z MOSiR „CENTRUM”,
h) przejazdów ulgowych komunikacją miejską dla osób legitymujących się kartą „Rodzina 3+” (obowiązuje do końca 2018 r.),
i) bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uczestników programu poniżej 18 roku życia (obowiązuje od stycznia 2019 r.),
j) pierwszeństwa w przyjęciu dzieci do przedszkola i żłobka,
k) bezpłatnego udziału dzieci w szczepieniach profilaktycznych organizowanych przez Miasto.

Więcej informacji o zniżkach - sprawdź.