Rodzina 3+

Miasto wspiera także rodziny wielodzietne. Od lat, z powodzeniem, prowadzony jest program "Rodzina 3+".

Od marca 2012 roku w Wodzisławiu Śląskim obowiązuje nowa specjalna oferta dla rodzin wielodzietnych, które będą mogły nabyć wyjątkową kartę zapewniającą konkretne zniżki i ułatwienie wielu spraw.

Program i karta „Rodzina 3+”

Program „Rodzina 3+” przeznaczony jest dla rodzin składających się z rodziców wychowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Bycie rodziną wielodzietną lub zastępczą to w zasadzie jedyny warunek przystąpienia do programu. Nie liczy się żadne kryterium dochodowe.

Co należy zrobić, aby przystąpić do PROGRAMU i otrzymać KARTĘ „Rodzina 3+”?

Wystarczy pobrać wniosek o wydanie kart „Rodzina3+” dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4b lub tutaj:  wniosek-3+ oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wypełnić je i złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

Po weryfikacji złożonego wniosku, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, karta będzie do odbioru.

PAMIĘTAJ!

Karta „Rodzina3+” ważna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty. W przypadku dzieci nieposiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta ważna jest wraz z kartą rodzica, opiekuna, bądź rodzeństwa i dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

W przypadku uszkodzenia lub utraty karty osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Urzędu Miasta o tym fakcie wraz z prośbą o wydanie duplikatu.

Po upływie roku należy wypełnić wniosek o przedłużenie karty i złożyć go wraz z nieaktualną kartą.

Zapoznaj się z uchwałą  Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia programu „Rodzina 3+” - regulamin-3+1

W naszym programie bierze udział juz kilkudziesięciu partnerów, którzy oferują różnego rodzaju ulgi dla posiadaczy karty Rodzina 3 +.

Karta „Rodzina 3+” uprawnia m.in. do:

– zakupu dwóch biletów w cenie jednego do kina PEGAZ w Wodzisławskim Centrum Kultury,

– zakupu trzech lub więcej biletów dla dzieci w cenie dwóch na niedzielne rodzinne spotkania z teatrem w Wodzisławskim Centrum Kultury,

– zakupu trzech lub więcej biletów dla dzieci w cenie dwóch na usługi świadczone przez MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, w tym: wejście na basen, wypożyczanie sprzętu pływającego w Ośrodku Wodnym „BALATON” i korzystanie z kręgielni,

– bezpłatnego korzystania przez dzieci z usług świadczonych przez MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim w tym: kortów, mini golfa, a także pierwszeństwo w zapisach związanych z AKCJĄ LATO i ZIMA z MOSiR,

– pierwszeństwa przy zapisie dzieci na zajęcia organizowane w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim w okresie ferii zimowych i letnich,

– pierwszeństwa przy zapisie dzieci na sobotnie zajęcia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim pn.: „Sobotnie sztuczki ze sztuką”,

– bezpłatnego wstępu na wystawy w Muzeum w Wodzisławiu Śląskim dla wszystkich dzieci oraz ulgowego biletu wstępu dla rodziców/opiekunów prawnych,

– pierwszeństwa w przyjęciu dzieci do przedszkola i żłobka,

– bezpłatnego udziału dzieci w szczepieniach profilaktycznych organizowanych przez miasto.

Więcej informacji o zniżkach - sprawdź.