Rewitalizacja Baszty - plac budowy przekazany wykonawcy

Rusza kolejny etap rewitalizacji wieży romantycznej w Wodzisławiu Śląskim. 17 czerwca br. wyłonionemu w przetargu wykonawcy został przekazany plac budowy. Przypominamy, że wykonawcą robót ogólnobudowlanych jest firma PAM SYSTEM Wrona Błażej z Rybnika.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • budowa tarasu widokowego wraz z komunikacją wewnętrzną – przywrócenie funkcji punktu widokowego z ekspozycją historycznych panoram Wodzisławia Śląskiego (8 gablot),

 • obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych - zamontowany schodołaz z pozycji wejścia na poziom parteru, monitor na parterze z widokiem z kamery zamieszczonej na szczycie attyki,

 • oczyszczenie, impregnacja, uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

 • wykonanie instalacji elektrycznej (podświetlane gabloty), oświetlenie elewacji w postaci opraw montowanych w poziomie terenu,

 • odtworzenie balkonu zewnętrznego piętra, wykonanie przeszklonego wyjścia na taras zewnętrzny, balustrad szklanych wokół duszy schodów,

 • wykonanie bramki zabezpieczającej przez zejściem do piwnicy,

 • montaż lunety w otworze attyki elewacji zachodniej,

 • montaż kamery na szczycie attyki,

 • niwelacja terenu wokół baszty, uzupełnienie nasadzeń,

 • montaż elementów małej architektury – stojaki na rowery, kosze, siedziska, ławy,

 • wejście do obiektu zostanie wyposażone w czujnik ruchu z możliwością zliczania liczby zwiedzających.

Planowane zakończenie prac budowlanych: do 1 lutego 2021 r.

Rewitalizacja wieży romantycznej to jedynie jeden z elementów projektu partnerskiego pn. „Silesianka – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia”.

Ponadto, do zadań miasta należą:

 • organizacja spotkania otwierającego zrekonstruowany obiekt (wynajęcie namiotu, tłumacz, przewodnik historyczny, catering, ulotka informacyjna),

 • organizacja konferencji na zakończenie projektu (wynajęcie sali na 100 osób, catering, moderator konferencji, tłumacz, materiały promocyjne),

 • współpraca z partnerami w zakresie stworzenia produktu turystycznego oraz jego promocji.

Partnerzy projektu:

W sumie 5:

 • Partner wiodący: Euroregion Silesia – CZ,

 • CZ partnerzy: Město Budišov nad Budišovkou, Obec Jeseník nad Odrou,

 • PL partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (polska część Euroregionu Silesia), Miasto Wodzisław Śląski.


Cel projektu:

Stworzenie nowego kompleksowego produktu turystycznego poprzez dobudowanie 3 nowych wież widokowych i połączenie wszystkich wież widokowych w Euroregionie Silesia. Produkt turystyczny obejmie wszystkie nowo wybudowane wieże widokowe, a także wszystkie „stare”, istniejące wieże widokowe i punkty obserwacyjne - łącznie około 34, oprócz tras rowerowych i szlaków turystycznych, którymi można do nich dotrzeć.

Silesianka – szlak wież widokowych w Euroregionie Silesia”

Dofinansowanie dla Miasta Wodzisławia Śląskiego: 122 216,40 EURO (513 tys.zł)

Wydatki kwalifikowane Miasta Wodzisław Śląski: 143 784 EURO

Termin realizacji: rozpoczęcie 01.10.2019 r., zakończenie: 30.09.2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oś priorytetowa 2 programu INTERREG V-A Czechy – Polska 2014-2020