UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Remont ulicy Jabłoniowej dobiega końca

Kończą się roboty budowlane na ulicy Jabłoniowej w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres robót do wykonania obejmował przebudowę nawierzchni ulicy, korektę łuków poziomych drogi i przebudowę zjazdów. Odwodniono korpus drogi poprzez spadki poprzeczne i podłużne z odprowadzeniem wód na tereny przyległe – tereny zielone.

 

Roboty zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „ Alkor” sp. zo.o.
z Wodzisławia Śląskiego.

Remont został wykonany na całej długości drogi, szerokość nawierzchni jezdni to 3 m. Pobocza zostały utwardzone.