Remont ulicy Bolesława Prusa

13 stycznia rozpoczął się remont ulicy Bolesława Prusa. Inwestycją zajmuje się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

Firma ma swoją siedzibę w Raciborzu. Przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę opiewającą na kwotę 683 414, 69 zł brutto.

Prace obejmą m.in.:

- wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni i parkingów,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie oraz warstwy wiążącej i ścieralnej dla jezdni,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej dla miejsc postojowych,

- ustawienie krawężnika przyjezdniowego i najazdowego,

- regulacja istniejących chodników doprowadzających do budynków,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.