UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Remont ulicy Bolesława Krupińskiego

28 lutego na ul. Bolesława Krupińskiego rozpoczną się prace remontowe. W związku z planowanym remontem mogą wystąpić w tym czasie utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Za remont ulicy Bolesława Krupińskiego będzie odpowiedzialna firma AUTO - TRANS ASFALTY Sp. z o.o. z Gierałtowic. Kwota na którą opiewa umowa między firmą, a miastem wynosi 488 978,64 zł brutto. Umowa na remont ulicy została podpisana z wykonawcą 21 października.

Prace obejmą m.in.: wytyczenie trasy drogi w terenie, wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, wykonanie robót związanych z konstrukcją drogi, wykonanie robót wykończeniowych, uporządkowanie terenu robót.

Zgodnie z umową wykonawca ma zrealizować prace  do czerwca 2020 r. Droga będzie wyremontowana na odcinku około 473 mb. o zmiennej szerokości - maksymalnie 4,00 m.

Remont drogi zostanie wykonany dzięki zdobytemu przez miasto dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. FDS stanowi instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez samorządy. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.