UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Remont ul. Rzecznej - informacje dla kierowców

25 listopada br. rozpoczną się roboty remontowe na ulicy Rzecznej w Wodzisławiu Śląskim. W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Wjazd od strony ul. Bogumińskiej będzie niemożliwy.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o., z siedzibą w Rybniku.
Remont ul. Rzecznej zakłada wymianę nawierzchni asfaltowej o grubości 8 cm. Nawierzchnia do wymiany składać się będzie z warstwy wiążącej asfaltowej grubości 4 cm oraz ścieralnej asfaltowej grubości 4 cm. Roboty remontowe obejmą odcinek od skrzyżowania z DK 78 – ul. Bogumińska (od przejścia dla pieszych) do Straży Miejskiej.

Pierwszy etap zakłada zamknięcie lewego pasja jezdni (zerwanie nawierzchni i wykonanie warstwy wiążącej).

 
 

Drugi etap będzie wiązał się z zamknięciem prawego pasa jezdni (zerwanie nawierzchni i wykonanie warstwy wiążącej).

W trzecim etapie następi całkowite zamknięcie drogi (wykonanie warstwy ścieralnej.)