Remont ul. przy KWK 1 Maja. Tymczasowa organizacja ruchu

Jak przekazuje Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim od 10 maja zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na osiedlu 1 Maja. Ma to związek z realizacją przebudowy drogi na terenach po KWK 1 Maja.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim" dojazd do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim będzie możliwy od strony ulicy Skrzyszowskiej, a do zakładów pracy od ulicy Leonida Teligi.

Droga przy KWK 1 Maja zostanie przebudowana - historia

Ulica przy KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim w kierunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, firm i przychodni weterynaryjnej zostanie już  przebudowana. Miastu udało się pozyskać dodatkowe środki na realizację tego zadania. Przed nami nie tylko przebudowa ulicy, ale i realizacja innych udogodnień, które pozwolą użytkownikom tej drogi na bezproblemową i bezpieczną podróż samochodem, pieszo, czy innymi środkami transportu. W przetargu wyłoniono firmę - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza, z którą 4 marca podpisano umowę. Wspomniany teren został przekazany wykonawcy. Teraz ruszają prace. Przypomninamy, że koszt inwestycji wyniesie ok. 3,2 mln zł brutto. 

Unieważniony przetarg

Przypominamy, że Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim otrzymał środki finansowe Uchwałą Rady Miejskiej na realizację tego zadania w wysokości 240 tys. zł. Zgodnie z przepisami zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Oferty złożyły dwie firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Rybnika, którego oferta opiewała na ponad 343,5 tys. zł brutto oraz Geo-Bud-T.B.M. z Żor, która wyceniła swoją pracę na ponad 309,5 tys. zł brutto. Niestety złożone oferty okazały się wyższe niż środki, które miasto posiadało na realizację tego zadania. Warto nadmienić, że zakres prac miał obejmować wyłącznie przebudowę ok. 125 m bieżącej nawierzchni jezdni wraz z zabudową krawężników.

Dodatkowe środki na przebudowę ulicy przy KWK 1 Maja

Przebudowa wspomnianej ulicy była priorytetem, dlatego miasto dołożyło wszelkich starań, aby ta inwestycja została zrealizowana. Zadanie zgłoszono do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i uzyskano rekomendację do dofinansowania. W związku z tym Zarząd Dróg Miejskich złożył wniosek o ujęcie zadania w budżecie Miasta na 2024 rok. Co najważniejsze, zakres prac obejmuje nie tylko przebudowę drogi na odcinku ok. 125 m, ale także ok. 635 m długości jezdni, ok. 221 m chodnika oraz ok. 1098 m poboczy, a także budowę oświetlenia i odwodnienia. 

W zakres zadania wchodzi:

  • droga z jezdnią szerokości 6 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
  • zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej,
  • chodnik z kostki brukowej betonowej,
  • pobocze utwardzone tłuczniem,
  • kanalizacja deszczowa odwadniająca drogę,
  • oświetlenie uliczne,
  • oznakowanie poziomego i pionowego.