Rekrutacja na koncert do Ludgierzowic

Prezydent Wodzisławia Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe na koncert muzyki klasycznej do Ludgierzowic. Wydarzenie odbędzie się 19 września o godzinie 15:00 w kościele św. Mikołaja. Transport oraz udział w koncercie jest bezpłatny.

Koncert organizowany w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”, który jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.

Koncert odbędzie się 19 września o godzinie 15:00 w kościele św. Mikołaja w Ludgierzowicach. Planowana godzina wyjazdu to 14:00 (Stadion Miejski w Wodzisławiu Śląskim). W ramach koncertu wystąpi m.in. ukraiński prawosławny chór „Orpheus”.

Transport oraz udział w koncercie jest bezpłatny. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, ograniczona zostanie liczba uczestników wydarzenia realizowanego w ramach projektu do 50 osób. Wykupienie ewentualnych kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą w trakcie wyjazdu zagranicznego jest dobrowolne.

W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 lub w przypadku zmiany stanu prawnego obowiązującego zarówno w Polsce, jak i w Czechach, które uniemożliwią realizację niniejszej usługi, dopuszcza się zarówno zmianę terminu koncertu, jak i ograniczenie jego formy lub zaniechanie jego realizacji.

O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE [otwiera się w nowym oknie]. Wydrukowane formularze można pobrać również w Biurze Obsługi Klienta.

W przypadku dużego zainteresowania koncertem pierwszeństwo udziału będą mieć mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego.

Wypełniony i podpisany formularz należy składać od 1 września od godziny 7:30 do 9 września do godziny 17:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (budynek 4 B).

Jeżeli do 9 września nie zgłosi się wystarczająca liczba chętnych na wyjazd, to rekrutacja przejdzie w tryb ciągły.

W innych sprawach związanych z realizacją projektu prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Funduszy Zewnętrznych (nr tel.: 32 45 90 510, 32 45 90 540).

Organizator wyjazdu, miasto Wodzisław Śląski, nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się uczestników Projektu do aktualnych wymagań sanitarno-epidemiologicznych podczas wydarzenia.

Zasady podróżowania

Aktualne informacje odnośnie wjazdu do Czech oraz przebywanie na terytorium Czech: https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania [otwiera się w nowym oknie].

Aktualne informacje odnośnie wjazdu do Polski z Czech: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen [otwiera się w nowym oknie].

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie [otwiera się w nowym oknie]