Rekrutacja na koncert do Ludgierzowic

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza mieszkańców naszego Miasta do wzięcia udziału w wyjeździe na koncert muzyki klasycznej do Ludgierzowic organizowany w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.

Koncert odbędzie się 13 września o godzinie 15:00 w kościele św. Mikołaja w Ludgierzowicach i będzie pierwszym organizowanym w ramach tegorocznego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „MUZYKON”, który zmieni dotychczasową formułę i po raz pierwszy zostanie zorganizowany w dwóch różnych państwach. W pierwszym koncercie wystąpią Marek Eben (recital) i Tomáš Thon (organy). Koncert da również okazję do zapoznania mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z kościołem św. Mikołaja, jego wyjątkową akustyką i historycznymi organami.

Transport oraz udział w samym koncercie będzie bezpłatny. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego ograniczona zostanie liczba uczestników wydarzenia realizowanego w ramach projektu do 50 osób.

W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 lub w przypadku zmiany stanu prawnego obowiązującego zarówno w Polsce, jak i w Czechach, które uniemożliwią realizację niniejszej usługi dopuszcza się zarówno zmianę terminu koncertu, jak i ograniczenie jego formy lub zaniechanie jego realizacji.

Wykupienie ewentualnych kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą w trakcie wyjazdu zagranicznego jest dobrowolne.

O udziale w działaniu zadecyduje kolejność złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W przypadku dużego zainteresowania zostanie utworzona lista rezerwowa.

Wydrukowane formularze można pobrać również w Biurze Obsługi Klienta.

Wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE należy składać w dniach od 31.08.2020 r. od godz. 7:30 do 04.09.2020 r. do godz. 13:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, budynek 4 B.

WAŻNE: Jedna osoba może złożyć tylko jeden formularz w trakcie najbliższej rekrutacji.

Jeżeli do 04.09.2020 r., nie zgłosi się wystarczająca liczba chętnych na wyjazd, rekrutacja przechodzi w tryb ciągły.

W innych sprawach związanych z realizacją projektu prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Funduszy Zewnętrznych (32 45 90 510, 32 45 90 540).

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice”.