Rekrutacja instytucji - Muzyka ponad granicami

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zaprasza instytucje, organizacje i stowarzyszenia z Wodzisławia Śląskiego (zrzeszające osoby zajmujące się zawodowo i hobbystycznie muzyką klasyczną) na działanie kluczowe projektu pn. Spotkanie instytucji - "Poznajmy się" w Wodzisławiu Śląskim. Spotkanie to odbędzie się w ramach projektu „Muzyka ponad granicami”.


Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.

Głównym celem projektu będzie polsko-czeska integracja środowisk zajmujących się na co dzień szeroko pojętą muzyką klasyczną oraz stworzenie warunków dla promocji dorobku artystycznego zespołów, wspólnego doskonalenia umiejętności artystycznych a także rozpropagowanie wiedzy o muzyce klasycznej czy sztuce sakralnej pogranicza. Spotkanie odbędzie się 11 września 2020 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Wodzisławiu Śląskim. Dokładne miejsce zostanie podane w okresie późniejszym.

 

Podczas spotkania planuje się wzajemne zapoznanie uczestników, przedstawienie swojego dorobku, wymianę doświadczeń w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Przedstawiciele pochwalą się swoim potencjałem w postaci np. zabytkowych organów (Ludgierzowice) czy pochodzeniem znanych osobistości (np. urodzony w Wodzisławiu Śląskim Richard Kugele, który łącznie skomponował ok. 400 utworów, w tym: utwory fortepianowe, organowe, pieśni, chór, msze). Planuje się również organizację krótkich zajęć warsztatowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc dla przedstawicieli Instytucji jest ograniczona. Liczba osób zgłaszanych przez daną instytucję jest liczbą deklaratywną. Konkretna ilość osób uczestniczących w wydarzeniu z ramienia danej instytucji będzie uzależniona od ilości instytucji chętnych do wzięcia udziału w działaniu kluczowym projektu.

Wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE należy składać w dniach od 26.08.2020 r. od godz. 7:30 do 04.09.2020 r. do godz. 13:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, budynek 4 B.

Wydrukowane formularze można również pobrać w Biurze Obsługi Klienta.

Jeżeli do 04.09.2020 r. nie zgłosi się wystarczająca liczba instytucji/organizacji/stowarzyszeń chętnych na wyjazd, rekrutacja przechodzi w tryb ciągły. W razie pytań związanych z rekrutacją/wyjazdem prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (32 45 90 510 i/lub 32 45 90 540).

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice”