Rekrutacja do szkół

Nowy termin rekrutacji do szkół podstawowych zostanie dopiero ustalony. Będzie zależny od daty przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski oraz określenia ich granic obwodów od 1 września 2019 r.

Rekrutacja będzie prowadzona w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania sytemu zostaną przedstawione na stronie miasta oraz stronach internetowych szkół.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych, będą obowiązywały kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27.02.2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Zobacz więcej: