Rekrutacja do szkół

Znamy już termin składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 05.03.2018 r. (od godz. 8.00) do 16.03.2018 r. (do godz. 15.00).

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych, obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XXVIII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22.02.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

 

Zobacz więcej: