Rekrutacja do przedszkoli

W poniedziałek, 27 maja o godz. 8:00 ruszy rekrutacja uzupełniająca do wodzisławskich publicznych przedszkoli. Potrwa ona do 10 czerwca, do godz. 15:00.

Do tego czasu rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych wcześniej placówek mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, które dysponuje wolnymi miejscami. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się na wolne miejsca do:

·       Publicznego Przedszkola nr 6, ul. Wyszyńskiego 30, tel. 32 455 25 77;

·       Publicznego Przedszkola nr 9, ul. św. Wawrzyńca 11, tel. 32 729 86 04;

·       Publicznego Przedszkola nr 13, ul. Młodzieżowa 47, tel. 32 456 15 17;

·       Publicznego Przedszkola nr 15, ul. Przemysława 20, tel. 32 456 44 21.

Podanie o możliwość uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej należy złożyć bezpośrednio w siedzibie przedszkola. Wraz z wnioskami o przyjęcie do placówki należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do przedszkola publicznego przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie miasta. Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta mogą zostać przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego miasto będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 19 czerwca, po godz. 8:00.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w załącznikach poniżej. Zapraszamy do śledzenia artykułów na stronie internetowej miasta [otwiera się w nowym oknie]. W razie pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 538).

Załączniki:

- Uchwała Nr LIV/550/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21.12.2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski [otwiera się w nowym oknie]

- Uchwała Nr LXXIII/722/24 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31.01.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/550/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski [otwiera się w nowym oknie]


- ZARZĄDZENIE NR OR.0050.30.024 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO [otwiera się w nowym oknie]