Rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych - przyznano dofinansowanie

Budynek WORiT-u znajduje się przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 20

Wiemy, kto otrzyma dotację na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego” w 2019 r.

Program zdrowotny w zakresie rehabilitacji i terapii dzieci niespełnosprawnych na terenie naszego miasta zrealizuje Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży (ul. Kardynała Wyszyńskiego 20).

Kwota dofinansowania na realizację zadania wynosi ponad  250 tys. zł. Szczegóły o wysokości dotacji znajdziecie w zarządzeniu prezydenta miasta (kliknij tutaj).