Raport o stanie miasta za 2021 rok

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z tegorocznym Raportem o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021.

Szanowni Państwo,

z nieskrywaną przyjemnością przekazuję na Państwa ręce najnowszy, rokrocznie aktualizowany Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego. Tegoroczny raport to już czwarta odsłona tego tak istotnego dla miasta i dla nas, jego mieszkańców, dokumentu. Dokumentu najpełniej obrazującego, jak właśnie nasze miasto, nasz Wodzisław Śląski, realizowało zadania własne w ubiegłym, 2021 roku, jak wyglądało jego codzienne funkcjonowanie, jaka była i jest wizja jego rozwoju. Ukazującego, jak starało się zapewnić Państwu, wodzisławiankom i wodzisławianom, coraz lepszą jakość życia. Wreszcie dokumentu, który jest zestawieniem naszych wspólnych, dających powody do wielkiej dumy osiągnięć w ciągu wskazanych 12 miesięcy, ale i tego, co wymaga poprawy.

Raport o stanie miasta to ponad 200 stron, na których zgromadziliśmy szereg informacji z różnorodnych dziedzin życia i funkcjonowania miasta. Naszym celem było, by był to dokument rzetelny, stanowiący miarodajne źródło wiedzy o tym, co dzieje się w wielu obszarach związanych z Wodzisławiem Śląskim. Raport dostarcza informacji m.in. o realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej, realizowanych zadaniach inwestycyjnych, pozyskanych środkach z Unii Europejskiej, obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, działalności jednostek organizacyjnych miasta czy kwestiach pomocy społecznej, wsparcia biznesu czy bezpieczeństwa. Nie zabrakło ponadto informacji o okresie pandemii koronawirusa SARS--CoV-2 i działaniach miasta podjętych w tym obszarze w 2021 roku. Warto zaznaczyć, że w roku minionym działania samorządu skoncentrowaliśmy przede wszystkim wokół takich kwestii jak m.in.: podnoszenie komfortu życia w mieście, działania ukierunkowane na poprawę jakości powietrza, jeszcze lepsza oferta oświatowa skierowana do podopiecznych naszych placówek, kulturalna oraz rekreacyjna.

Szanowni Państwo, za nami bardzo ważny, 2021 rok. Rok, w którym pozyskaliśmy 12,8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję wartą przeszło 14 mln zł, a mianowicie na metamorfozę naszego Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”. 12 miesięcy, które opisujemy w tym dokumencie, to okres, w którym kontynuowaliśmy kompleksowy remont jednej z pierwszych budowli w stylu klasycystycznym w Polsce, czyli naszej architektonicznej perły, pałacu Dietrichsteinów. Jego otwarcie zaplanowaliśmy na to lato. W tę modernizację zainwestowaliśmy ponad 18,5 mln zł, z czego dotacja unijna, którą pozyskaliśmy w 2018 roku, to 12 mln zł wraz ze środkami krajowymi. Przed ponownym uruchomieniem udało się zwiększyć kwotę dofinansowania o niemal 4 mln zł. Pozostając w temacie zabytków i miejsc znaczących dla naszej społeczności, przypomnę, że ubiegły rok to także czas, w którym do szlaku wież widokowych i platform turystycznych w Euroregionie Silesia „Silesianka” włączyliśmy unikatową Basztę Rycerską. Basztę, którą wyremontowaliśmy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Ale 2021 rok to także przełomowy moment, w którym ogłosiliśmy razem z liderem polskiego segmentu okien, firmą Eko-Okna, że spółka zainwestuje w Wodzisławiu Śląskim, w strefie inwestycyjnej na Olszynach. Prace poprzedzające budowę hali produkcyjnej, w której zatrudnienie znajdą mieszkańcy, trwają.

W te i wiele innych działań na rzecz Wodzisławia Śląskiego angażuje się naprawdę wiele osób, wodzisławianek i wodzisławian. Również w tym roku, przy okazji publikacji kolejnego Raportu o stanie miasta, chcę im gorąco podziękować za codzienne wysiłki zmierzające ku temu, by Wodzisław Śląski był coraz lepszym miejscem, prawdziwym domem wyjątkowej wodzisławskiej społeczności. Dziękuję, Drodzy Państwo, że mogę właśnie z Wami współpracować w tak ważnej sprawie od początku mojej pierwszej kadencji jako prezydent miasta, czyli od 2006 roku. Ogromne podziękowania. Dziękuję, że wspólnie nieustannie budujemy potencjał naszego Wodzisławia Śląskiego.

Jak co roku zapraszam Państwa do lektury Raportu o stanie miasta. Wierzę, że ten istotny dokument przekona Państwa, że Wodzisław Śląski jest przyjaznym miejscem, miastem, dla którego dobro wodzisławianek i wodzisławian jest najwyższą wartością. Liczę na to, że Raport o stanie miasta będzie przyczynkiem do merytorycznego dialogu na temat tego, co dla nas, mieszkanek i mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, właśnie w naszym pięknym mieście najważniejsze.

Raport o stanie miasta za 2021 rok [otwiera się w nowym oknie].