UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Raport o stanie miasta za 2020 rok

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z tegorocznym Raportem o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2020.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddaję w Państwa ręce najnowszy, rokrocznie aktualizowany raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego. Dokument ukazujący, jak nasze miasto realizowało swoje zadania w 2020 roku. Opisujący, jak starało się ono zapewnić Państwu, wodzisławiankom i wodzisławianom, coraz lepszą jakość życia. Prezentujący nasze wspólne osiągnięcia w roku ubiegłym, czyli to, z czego powinniśmy być dumni, ale również to, co wymaga poprawy.

W raporcie znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania naszego miasta w ciągu dwunastu miesięcy 2020 roku, w szczególności dane związane z realizacją polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. W ponad 200-stronicowym dokumencie zgromadziliśmy szereg informacji z różnorodnych dziedzin życia i funkcjonowania miasta. Tworząc raport, dołożyliśmy wszelkich starań, by był on rzetelnym, miarodajnym źródłem wiedzy o tym, co dzieje się w wielu obszarach związanych z Wodzisławiem Śląskim.

W raporcie tradycyjnie ujęliśmy informacje dotyczące m.in. realizowanych zadań inwestycyjnych, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zdobytych funduszy unijnych czy zaangażowania jednostek miejskich w sferze sportu i kultury. W kontekście 2020 roku nie mogło w raporcie zabraknąć również danych związanych z ogłoszoną w tym okresie pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. To jeden z istotnych obszarów podjętych przez miasto działań, o które w tym roku wzbogaciliśmy dokument.

I to właśnie pandemia koronawirusa w znacznym stopniu zdeterminowała to, jak upłynął rok 2020. Rok niewątpliwie pełen różnorodnych, licznych zadań, wielu nowych potrzeb. Rok, w którym zdrowie mieszkanek i mieszkańców, ich bezpieczeństwo były oczywiście jednymi z naszych priorytetów. W tym wyjątkowym, niełatwym czasie działania samorządu skoncentrowaliśmy przede wszystkim wokół takich kwestii jak m.in.: podnoszenie komfortu życia w mieście, rozwój gospodarczy, miejskie inwestycje, wśród których znalazły się te ukierunkowane na poprawę jakości powietrza, jeszcze lepsza oferta oświatowa skierowana do podopiecznych naszych placówek, kulturalna oraz rekreacyjna. To jasne, niepodważalne, że miniony rok był sporym wyzwaniem dla każdego samorządu, również dla miasta Wodzisławia Śląskiego. Wszyscy musieliśmy odnaleźć się w innej, niejako nowej rzeczywistości i wypełniać najlepiej, jak potrafimy, zadania gminy. Szczęśliwie mamy wiele powodów do zadowolenia. Stoi za nimi trud dużego grona zaangażowanych w rozwój Wodzisławia osób.

To bardzo cieszy, że w działania samorządu chce angażować i angażuje się tak wiele osób. Dlatego przy okazji corocznego raportu ogromne podziękowania kieruję do tych wszystkich, których codzienne wysiłki i postawa czynią życie w Wodzisławiu Śląskim coraz lepszym. Do mieszkanek i mieszkańców pełnych zaangażowania, chęci współpracy i pozytywnej energii, podejmujących na co dzień starania na rzecz nieustannego rozwoju naszego kochanego miasta, oddanych mu. Dziękuję. Również za to, że mogę służyć naszemu miastu i właśnie tej naszej, wyjątkowej wspólnocie.

Serdecznie zapraszam do lektury raportu, ale też do dyskusji o tym, co dla nas, wodzisławianek i wodzisławian, w naszym mieście jest najważniejsze - Mieczysław Kieca, prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego.

 

Raport o stanie miasta za 2020 rok [otwiera się w nowym oknie]