UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Raport o stanie miasta

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z tegorocznym, ustalonym znowelizowaną ustawą o samorządzie Raportem o stanie miasta za 2018 rok.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedstawiam Państwu Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2018. Na podstawie znowelizowanych przepisów zobligowany zostałem do corocznego, w terminie do 31 maja, przedstawiania Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego raportu o stanie gminy, będącego podsumowaniem mojej działalności w roku poprzednim. W niniejszym raporcie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania miasta Wodzisławia Śląskiego w 2018 roku,  w szczególności zaś dane związane z realizacją polityk, programów i strategii oraz uchwał rady.

 

Mieczysła Kieca

Prezydent Miasta

 

RAPORT - wersja do pobrania