Rady dzielnic

Przewodniczący Rad Dzielnic

Członkowie Rad Dzielnic spośród swojego grona wybrali przewodniczących. Rady Dzielnic to organy uchwałodawcze jednostek pomocniczych, jakimi są dzielnice.

Członkowie Rad Dzielnic

W każdej z dziewięciu dzielnic Wodzisławia Śląskiego wybrana została rada dzielnicy składająca się z 15 członków.