UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Radni dzielnicy Stare Miasto wybrani

14 września swoich radnych do rady dzielnicy wybrali mieszkańcy dzielnicy Stare Miasto.

Mieszkańcy dzielnicy Stare Miasto wybrali następujących radnych:

Alojzy Szymiczek, Józef Szymaniec, Mariusz Starosta, Dorota Holona, Janusz Machnik, Radosław Jura, Jędrzej Jura - przewodniczący, Emilia Krasowska-Bazylak, Krzysztof Ledwoń, Krzysztof Talenta, Andrzej Czech, Sylwia Zawadzka - Biernacka,  Andrzej Miller, Andrzej Antończyk, Krzysztof Galbierz.

Gdzie i kiedy?

Wybory odbyły się już w następujących dzielnicach: Jedłownik Szyb, Zawada, Kokoszyce, Trzy Wzgórza, Nowe Miasto, Radlin II, Stare Miesto.

Na Wilchwach wybory odbędą się 15 września (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Jastrzębska 136) a w dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka 16 września (Szkoła Podstawowa nr 2, ul. ks. Antoniego Roboty 7). Wybory rozpoczynać będą się o godzinie 17:00.

Uchwała nr XXXV/346/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].

Zasady wyborów

Wybory do rad dzielnic są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. W skład rady dzielnic może wejść każdy, komu przysługuje prawo wyborcze oraz jest zameldowany na terenie dzielnicy.

W każdej dzielnicy wybierana będzie rada składająca się z 15 członków.

Kto może głosować?

To od wyborców zależy personalny skład rady dzielnic. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają prawa wyborcze, są pełnoletnie oraz zamieszkują na obszarze danej dzielnicy.

Szczegółowe zasady wyboru organów dzielnicy określają Statuty Dzielnic, które można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.