Radni

23 listopada na I sesji VIII Rady Miejskiej radni złożyli uroczyste ślubowanie. Poniżej można zapoznać się z sylwetkami każdego z nich.

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” – ślubowanie takiej treści złożyło 21 radnych, a wśród nich:

 

Brygida Adamik
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Wodzisław
tel. 516 393 152
adres e-mail: adamik.brygida@gmail.com

 

 

Mariusz Blazy
Komitet Wyborczy Głos Pokoleń
przewodniczący Komisji Promocji, Sportu i Rekreacji
członek Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
tel. 600 114 114
adres e-mail: radny@blazy.pl

 

 

 

Eugeniusz Czesław Chłapek
Komitet Wyborczy Wyborców  NASZ WODZISŁAW
członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Rewizyjnej
tel. 505 637 399
adres e-mail: gienek5w@wp.pl

 

 

 

Łukasz Chrząszcz
Komitet Wyborczy Wodzisław 2.0
przewodniczący Komisji Budżetu
członek Komisji Promocji, Sportu i Rekreacji
tel. 732 011 561
adres e-mail: L.CHRZASZCZ@WODZISLAW20.PL

 

 

 

Jan Czyżak
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Wodzisław
członek Komisji Budżetu
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 601 251 223
adres e-mail: janekczyzak@wp.pl

 

 

 

 

Jakub Elsner
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa
przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
tel. 660 061 523
adres e-mail: Jakub.elsner@gmail.com

 

 

 

Jan Grabowiecki
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Wodzisław
członek Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
oraz Komisji Budżetu
tel. 455 66 86
adres e-mail: jangra@sm-row.pl


 

 

 

Stefan Grzybacz
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa
członek Komisji Strategii i Rozwoju Miasta
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 602 453 387
adres e-mail: STEFAN.GRZYBACZ@poczta.onet.pl

 

 

 

Adrian Jędryka
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta
wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Oświaty i Kultury
tel. 519 633 019
adres e-mail: radny@adrianjedryka.pl

 

 

 

Adam Kantor
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Wodzisław
członek Komisji Promocji, Sportu i Rekreacji
oraz Komisji Rewizyjnej
tel. 501 639 426
adres e-mail: egon_ak@op.pl

 

 

 

 

 

Roman Kapciak
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Rewizyjnej
tel. 731 777 483
adres e-mail: radny.kapciak@gmail.com

 


 

 

Adam Króliczek
Komitet Wyborczy Zgoda i Rozwój
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
członek Komisji Strategii i Rozwoju Miasta
tel. 605-228-151
adres e-mail: adam.kroliczek@wp.pl


 

 

 

Eugeniusz Ogrodnik
Komitet Wyborczy Wyborców NASZ WODZISŁAW
członek Komisji Oświaty i Kultury
oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
tel. 600 355 231
adres e-mail: eugogr@gmail.com

 

 

 

 

Grażyna Pietyra
Komitet Wyborczy Zgoda i Rozwój
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
tel. 884 900 819
adres-email: pietyra1313@wp.pl

 

 

 

Marian Plewnia
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
wiceprzewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 505 148 866
adres e-mail: marlin49@wp.pl

 

 

 

Lidia Ptak
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury
tel. 501 007 576
adres e-mail: lidkaptak@wp.pl

 

 

Ireneusz Skupień
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Wodzisław
członek Komisji Promocji, Sportu i Rekreacji
oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
tel. 605 594 448
adres e-mail: ireneuszskupien@gmail.com

 

 

Roman Szamatowicz
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Wodzisław
członek Komisji Oświaty i Kultury
oraz Komisji Strategii i Rozwoju Miasta
tel. 603 978 120
adres e-mail: romanszamatowicz@gmail.com

 

 

 

 

Dezyderiusz Szwagrzak
Komitet Wyborczy Wspólnota Samorządowa
przewodniczący Rady Miejskiej
wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta
członek Komisji Budżetu
członek Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
tel. 535 254 460
adres e-mail: dyrektor.zaz@wp.pl


 

 

Józef Szymaniec
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury
wiceprzewodniczący Komisji Promocji, Sportu i Rekreacji
tel. 600 105 760
adres e-mail: j.m.szymaniec@gmail.com

 

 

 

Krystyna Warcok
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu
tel. 502 560 823
adres e-mail: kwarcok@gmail.com