Radni

7 maja 2024 r. radni Rady Miejskiej kadencji 2024-2029 złożyli ślubowanie, potwierdzając słowa roty: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Radni Rady Miejskiej kadencji 2024-2029 

 przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Blazy
- przewodniczący komisji promocji, sportu i rekreacji
- członek komisji budżetu
- tel. kom. 600 114 114 
- adres e-mail: m.blazy@radamiejska.wodzislaw-
slaski.pl

Krystian Brawański
- wiceprzewodniczący komisji promocji, sportu i rekreacji
- tel. kom. 509 356 479
- adres e-mail: k.brawanski@radamiejska.wodzislaw-
slaski.pl

Łukasz Chrząszcz
- przewodniczący komisji budżetu,
- członek komisji skarg, wniosków i petycji
- tel. kom. 732 011 561
- adres e-mail: l.chrzaszcz@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Marian Drosio
- wiceprzewodniczący komisji oświaty i kultury
- członek komisji prawa, porządku publicznego i spraw społecznych
- tel. kom. 603 069 194
- adres e-mail: m.drosio@radamiejska.wodzislaw-
slaski.pl

Jakub Elsner
- przewodniczący komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- wiceprzewodniczący komisja skarg, wniosków i petycji
- tel.kom. 660 061 523
- adres e-mail: j.elsner@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Izabela Grela
- wiceprzewodnicząca komisji budżetu
- członkini komisji prawa, porządku publicznego i spraw społecznych
- tel. kom. 735 077 007
- adres e-mail: i.grela@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Stefan Grzybacz
- wiceprzewodniczący komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- członek komisji budżetu
- tel. kom. Tel. 602 453 387
- adres e-mail: s.grzybacz@radamiejska.wodzislaw-
slaski.pl

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Roman Kapciak
- członek komisji promocji, sportu i rekreacji
- członek komisji prawa, porządku publicznego i spraw społecznych
- tel. kom. 731 777 483
- adres e-mail: r.kapciak@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Adam Króliczek
- przewodniczący strategii, rozwoju masta i współpracy transgranicznej
- członek komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- tel. kom. 605 228 151
- adres e-mail: a.kroliczek@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Janusz Kurzawa
- wiceprzewodniczący komisji prawa, porządku publicznego i spraw społecznych
- członek komisji rewizyjnej
- tel. kom. 668 630 073
- adres e-mail: j.kurzawa@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Mirosław Krzysztof Nowak
- członek komisji rewizyjnej
- członek komisji skarg, wniosków i petycji
- tel. kom.
504 016 018
- adres e-mail: m.nowak@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Anna Piotrowska
- przewodnicząca komisji prawa, porządku publicznego i spraw społecznych
- członkini komisji strategii, rozwoju miasta i współpracy transgranicznej
- tel. kom. 602 176 555
- adres e-mail: a.piotrowska@radamiejska.wodzislaw-
slaski.pl

Barbara Połednik
- członkini komisji strategii, rozwoju miasta i współpracy transgranicznej
- członkini komisji skarg, wniosków i petycji
- tel. kom. 605 109 892
- adres e-mail: b.polednik@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Lidia Ptak
- przewodnicząca skarg, wniosków i petycji
- członkini komisji oświaty i kultury
- tel. kom. 501 007 576
- adres e-mail: l.ptak@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Anna Rynkiewicz-Ryszka
- członkini komisji oświaty i kultury
- członkini komisji rewizyjnej
- tel. kom. 32 456 04 16

- adres e-mail: a.rynkiewicz-ryszka@radamiejska.wodzislaw-
slaski.pl

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Alan Szatyło
- wiceprzewodniczący komisji strategii, rozwoju miasta i współpracy transgranicznej
- członek komisji promocji, sportu i rekreacji
- tel. kom. 737 474 522, 579 305 812
- adres e-mail: a.szatylo@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Józef Szymaniec
- przewodniczący komisji oświaty i kultury
- członek komisji strategii, rozwoju miasta i współpracy transgranicznej
- tel. kom. 600 105 760
- adres e-mail: j.szymaniec@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Mirosław Szyszka
- członek komisji oświaty i kultury
- członek komisji promocji, sportu i rekreacji
- tel. kom. 607 219 411
- adres e-mail: m.szyszka@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Ilona Tlołka
- wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej
- członkini komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- tel. kom. 608 894 597
- adres e-mail: i.tlolka@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl

Krystyna Warcok
- przewodnicząca komisji rewizyjnej
- członki komisji budżetu
- tel. kom - 502 560 823
- adres e-mail: k.warcok@radamiejska.wodzislaw-
slaski.pl

Katarzyna Zöllner-Solowska
- członkini komisji oświaty i kultury
- członkini komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- tel. kom. 604 149 429
- adres e-mail: k.zollner-solowska@radamiejska.wodzislaw-slaski.pl