UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Radlin II ma nową radę dzielnicy

13 września swoich radnych do rady dzielnicy wybrali mieszkańcy dzielnicy Radlina II.

Mieszkańcy dzielnicy Radlin II wybrali następujących radnych:

Katarzyna Zöllner-Solowska (przewodnicząca), Ireneusz Górecki, Antoni Kozielski, Adam Króliczek (wiceprzewodniczący), Jolanta Kwiecień, Piotr Maciuga, Witold Mandrysz, Witold Sosna, Katarzyna Kłosok, Tomasz Odrozek, Bogdan Rudol, Janusz Wawrzyczny, Łucja Żymełka, Mariusz Gałuszka, Dariusz Hetroszek. Gratulujemy.

Podczas wyborów do rady dzielnicy obecna była m.in. zastępca prezydenta miasta Izabela Kalinowska, która powitała mieszkańców, podziękowała dotychczasowym radnym dzielnicowym za współpracę, życzyła udanych wyborów i powodzenia dla nowo wybranych członków rady. Podkreślała także, że to spotkanie ma charakter wyborczy, a spotkania mieszkańców i prezydenta oraz jego zastępców odbędą się po wyborach do rad wszystkich dzielnic.

Terminy wyborów do rad dzielnic

Wybory w dzielnicy Jedłownik Szyb odbyły się 1 września (Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. Górnicza 7). W Zawadzie dzień później, czyli 2 września (Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Młodzieżowa 196). 7 września w Kokoszycach (Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Oraczy 6). Dzielnica Trzy Wzgórza zagłosowała 8 września (Szkoła Podstawowa nr 10, os. XXX-lecia 63), a Nowe Miasto 9 września (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. 26 Marca 66). Wybory w dzielnicy Radlin II odbyły się 13 września (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3), na Starym Mieście 14 września (Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wałowa 5), na Wilchwach 15 września (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Jastrzębska 136) a w dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka 16 września (Szkoła Podstawowa nr 2, ul. ks. Antoniego Roboty 7). Wybory rozpoczynać będą się o godzinie 17:00.

Uchwała nr XXXV/346/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].

Zasady wyborów

Wybory do rad dzielnic są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. W skład rady dzielnic może wejść każdy, komu przysługuje prawo wyborcze oraz jest zameldowany na terenie dzielnicy.

W każdej dzielnicy wybierana będzie rada składająca się z 15 członków.

Kto może głosować?

To od wyborców zależy personalny skład rady dzielnic. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają prawa wyborcze, są pełnoletnie oraz zamieszkują na obszarze danej dzielnicy.

Szczegółowe zasady wyboru organów dzielnicy określają Statuty Dzielnic, które można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.