Rada Miejska

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej to miejsce, gdzie można przekazywać zapytania do radnych, jak również miejsce, którego pracownicy przygotowują posiedzenia sesji Rady Miejskiej. O pozostałym zakresie obowiązków przeczytać można poniżej.