Rada Miejska

Radni

23 listopada na I sesji VIII Rady Miejskiej radni złożyli uroczyste ślubowanie. Poniżej można zapoznać się z sylwetkami każdego z nich.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Na czele Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego stoi przewodniczący. W obecnie trwającej kadencji funkcję tę pełni Dezyderiusz Szwagrzak.

Nagrania z sesji i komisji

To podstrona, na której umieszczane są nagrania z sesji i komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

Wyniki głosowań na sesji

Wyniki głosowań na sesji to podstrona, na której umieszczane są informacje odnośnie do głosowań przeprowadzanych podczas sesji Rady Miejskiej.

E-Sesja

E-Sesja to podstrona, na której umieszczane są informacje odnośnie do sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń poszczególnych komisji. Dzięki E-Sesji mieszkańcy mogą np. w łatwy sposób sprawdzić, jak przebiegały głosowania ws. przyjęcia danych uchwał.

Komisje

Radni Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego pracują w specjalnych komisjach, które zajmują się określonymi obszarami działalności. Z ich rodzajami oraz składem osobowym zapoznać się można poniżej.

Archiwalne interpelacje i zapytania radnych

Z jakimi sprawami pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego zwracali się do prezydenta wodzisławscy radni? Tego dowiedzieć się można z poniższego wykazu.