Rada Miejska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Na czele Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego stoi przewodniczący. W obecnie trwającej kadencji funkcję tą pełni Jan Grabowiecki.

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej to miejsce, gdzie można przekazywać zapytania do radnych, jak również miejsce, którego pracownicy przygotowują posiedzenia sesji Rady Miejskiej. O pozostałym zakresie obowiązków przeczytać można poniżej.

Komisje

Radni Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego pracują w specjalnych komisjach, które zajmują się określonymi obszarami działalności. Z ich rodzajami oraz składem osobowym zapoznać się można poniżej.

Radni

1 grudnia na I sesji VII Rady Miejskiej radni złożyli uroczyste ślubowanie. Poniżej można zapoznać się z sylwetkami każdego z nich.

Interpelacje

Z jakimi sprawami pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego zwracali się do prezydenta wodzisławscy radni? Tego dowiedzieć się można z poniższego wykazu.