Rada Dzielnicy Wilchwy - dowiedz się więcej

Na charakter dzielnicy wpływa wiele czynników. Wspólne cele, integracja i rosnące poczucie przynależności do miejsca, w którym się żyje z pewnością pozwala na efektowniejszą realizację planów. Z tego sprawę zdaje sobie nowa Rada Dzielnicy Wilchwy.

Skład Rady Dzielnicy Wilchwy zdecydowanie różni się od tego, który był w poprzedniej kadencji. W piętnastoosobowej radzie pojawiało się 10 nowych osób. To ludzie o rożnych profesjach i zainteresowaniach. – Cieszę się, że większość stanowią osoby młode, z nowym spojrzeniem, otwarte i kreatywne przez co, mam nadzieję, rada będzie działała jeszcze aktywniej na wielu płaszczyznach – mówi Teresa Rybka, przewodnicząca Rady Dzielnicy Wilchwy. – Mamy wiele pomysłów, ale niektóre z nich są w sferze marzeń, bo ograniczają nas środki finansowe. Staramy się wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców, ale nie zawsze mamy możliwość, by na nie odpowiadać. Nasz budżet to 186 tys. zł, z tym że 75 proc. tej kwoty pochłania remont dróg, który realizowany jest zgodnie z planem rozwoju dróg. Pozostaje ok. 45 tys. zł do dyspozycji – zaznacza.

Poprawa infrastruktury

Jakie cele stawia przed sobą rada? Przede wszystkim chce zadbać o poprawę infrastruktury drogowej. – Większość dróg w dzielnicy administrowana jest przez Starosto Powiatowe. Ich stan nadaje się do remontu, w tym zwłaszcza ulica Mszańska, Czarnieckiego czy Piaskowa – wymienia przewodnicząca. – Ponadto wzdłuż ulicy Mszańskiej i Piaskowej nie ma chodników, więc poruszanie się po nich pieszych jest niebezpieczne – dodaje.

Co więcej, rada zabiega o zabudowę sygnalizacji świetlnej w miejscu newralgicznym, jakim jest przejście dla pieszych znajdujące się w pobliży Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PULS, przy ul. Armii Ludowej. – To przejście w pobliżu Dworca Autobusowego, więc mamy na względzie bezpieczeństwo podróżujących. Z nadzieję czekamy na realizację tego zadania, jednak jesteśmy świadomość, że jest to kosztowna inwestycja – zaznacza Teresa Rybka. Dbając o komfort mieszkańców rada dzielnicy jest w stałym kontakcie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim i Straży Miejskiej.

Kolejnym zadaniem, które wymaga szybkiej realizacji jest budowa miejsc postojowych obok Przedszkola Publicznego nr 9. Jak podkreśla przewodnicząca rady, to jedno z najliczniejszych pod względem ilości dzieci przedszkole w mieście, które nie ma parkingu. Rodzice dowożący swoje pociechy, zmuszeni są do parkowania na chodnikach, zieleńcach, wzdłuż drogi, a to niesie ze sobą pewne zagrożenie dla wszystkich użytkowników drogi. Potrzebne jest też sukcesywne zwiększanie miejsc postojowych w części osiedlowej dzielnicy.

– Cieszę się, że będzie realizowany kolejny etap budowy drogi do kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca, ponieważ ten odcinek jest bardzo niebezpieczny, zbudowany z trylinki i zdeformowany. Stąd nie trudno o wypadek. Ważną sprawą jest doświetlenie ulic, w ostatnim czasie nowe latarnie pojawiły się wzdłuż drogi do św. Wawrzyńca, na łączniku ulicy Topolowej z Bracką. Znaczącą, wartą odnotowania zmianą jest bez wątpienia nowa nawierzchnia na ul. Batalionów Chłopskich – dodatkowo wymienia Teresa Rybka.

Lepsza jakość życia

Wiele do zrobienia jest wciąż w sferze rekreacji. Ponieważ mieszkańcy coraz częściej stawiają na aktywny tryb życia w dzielnicy planuje się stworzenie kolejnej siłowni pod chmurką. Takie działają już przy Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, jednak zapotrzebowanie na tego typu miejsca jest znacznie większe. – W przyszłości planujemy stworzenie ścieżek spacerowych, przede wszystkim z myślą o seniorach, którzy niejednokrotnie w rozmowach z nami podkreślali taką potrzebę. Wcześniej byli przyzwyczajeni do przechadzek na terenach pokopalnianych porośniętych do niedawna lasem. Było to miejsce rekreacji, gdzie zbierano grzyby, znajdował się tam staw, w którym łowiono ryby. Po sprzedaży tego terenu przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń jednej z firm, krajobraz zmienił się zdecydowanie. Enklawa spokoju zniknęła – mówi przewodnicząca Rady Dzielnicy Wilchwy.

Dwie placówki szkolno-oświatowe, hala sportowa, boisko o sztucznej nawierzchni, kryta pływalnia po kapitalnym remoncie, oddział Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego, Biblioteka Pedagogiczna, filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej czy świetlica środowiskowa to miejsca, dzięki którym po latach degradacji spowodowanej likwidacją kopalni 1 Maja w największej dzielnicy miasta sporo zaczyna się dziać. Na terenie pokopalnianym działalność prowadzi 11 firm. – Czekamy teraz na budowę dróg na tym terenie, projekt jest już gotowy. Tego samego oczekują przedsiębiorcy. Stworzono klimat dla rozwoju małych i dużych przedsiębiorstw, do naszej dzielnicy wróciło życie. Strefa gospodarcza rozwija się – mówi Teresa Rybka, zaznaczając, że przyczyną wielu niedogodności na terenach pokopalnianych jest brak środków pomocowych ze strony państwa dla samorządu lokalnego, który częściowo sam musi udźwignąć realizację strategii rozwoju.

Sztandarowe imprezy i działania, które inicjuje bądź, do których włącza się rada dzielnicy uatrakcyjniają mieszkańcom wolny czas. Wśród nich należy wymienić różnorodne pod względem tematycznym spotkania w bibliotece, działania integracyjne, organizowane wspólnie z Wodzisławskim Centrum Kultury i Spółdzielnią Marcel wakacyjne akcje – Artystyczne Podwórka czy też cykliczną imprezę Wilchwiańskie Talenty, która w tym roku odbędzie się po raz piąty. W dzielnicy nie brakuje debat na temat bezpieczeństwa, festynów, biesiad regionalnych współorganizowanych z placówkami oświatowymi, z radami rodziców i z Kołem Gospodyń Wiejskich z Wilchw.

– W poprzedniej kadencji, dzięki władzom miasta, udało się dokonać termomodernizacji ZSP nr 2. Obecni takie prace toczą się w ZS nr 1. Rada dzielnicy współfinansowała budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią, parkingu przy ZSP nr 2, budowę siłowni pod chmurką przy ZS nr 1. Dzięki naszemu wsparciu wykonano zadaszenie tarasu i strefy wejścia do budynku socjalno-bytowego na terenie obiektu MOSiR Centrum, gdzie gospodarzem jest Klub Sportowy Wicher Wilchwy. Na terenie tegoż boiska wykonano parking i chodniki – wymienia przewodnicząca.

Integracja w cenie

Zmienia się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz. Ważne jest też to, że świadomość i odpowiedzialność wilchwian, za miejsce, w którym mieszkają znacznie wzrosła. Chętniej utożsamiając się ze swoją małą ojczyzną, aktywnie uczestniczą w imprezach. Przykładem niech jest chociażby adresowana do najmłodszych akcja Artystyczne Podwórko, która w lipcu zgromadziła ponad 100 dzieci, a w sierpniu ponad 70. W dzielnicy wiele się dzieje za sprawą aktywnych klubów sportowych, takich jak: Wicher Wilchwy, TKKF Karlik czy KS Forma.

– Wbrew pozorom nasza dzielnica należy do obszarów bezpiecznych, coraz rzadziej gości na policyjnej mapie zagrożeń. Wspaniale układa nam się współpraca z placówkami oświatowymi. Jeśli tylko możemy i mamy środki – wspomagamy nasze placówki w zakresie poprawy infrastruktury. Mieszkańcy integrują się na wielu płaszczyznach, chociażby poprzez spotkania najmłodszych z seniorami w Dziennym Domu Opieki Medycznej Maja, pomagają sobie w trudnych życiowych sytuacjach i tu warto docenić to, co robią Rycerze Kolumba w sferze organizacji życia społecznego, a także w zakresie pomocy seniorom – akcentuje przewodnicząca.

W jaki sposób można skontaktować się z przedstawicielami rady dzielnicy? Po pierwsze aktualne informacje na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej wilchwy.wodzislaw-slaski.pl, a także w gablotach – pierwsza znajduje się przy boisku Wicher Wilchwy, druga na Dworcu Autobusowym na osiedlu 1 Maja. Po drugie kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: rd.wilchwy@gmail.com.

Po trzecie, i to nowe rozwiązanie po jakie sięgają radni, od września w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odbywać się będą dyżury. Radni czekają na mieszkańców w godzinach od 18:00 do 20:00, w pomieszczeniu Polskiego Związku Motorowego, który wynajmuje lokal przy ZSP nr 2 na ulicy Jastrzębskiej. Są tam sprzyjające warunki do rozmowy, to dobra baza do spotkań i integracji. – W naszej dzielnicy wiele zmienia się na lepsze. Faktem jest, że likwidacja kopalni spowodowała wiele złego. Nastąpiła degradacja pod względem materialnym, kulturalnym i społecznym. Ciężko było po latach dezorganizacji podnieść się, odrodzić. Ale to już za nami – mówi stanowczo Teresa Rybka. – W naszą przyszłość patrzymy z wielkim optymizmem – puentuje.

Skład Rady Dzielnicy Wilchwy: Teresa Rybka – przewodnicząca Rady, Ilona Bazgier – przewodnicząca zarządu, Patrycja Stokłosa, Ilona Tlołka, Adam Jajko, Tomasz Nowak, Jolanta Palowska, Tomasz Gierczyk, Mirosław Laube, Alina Kamczyk, Aleksandra Tkocz, Adrianna Walczak, Danuta Olejniczak-Paterek, Mariusz Blazy, Justyna Kucharska.

źródło: Gazeta Wodzisławska