Punkt konsultacyjny

Pomoc, zarówno psychiatryczna, psychologiczna czy prawna jest bardzo istotna. Dlatego z myślą o mieszkańcach stworzyliśmy Punkt Konsultacyjny.

Na podstawie zarządzenia z dnia 29 listopada 2013 roku Prezydenta Miasta przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w powstał Punkt Konsultacyjny, którego siedziba mieści się przy ul. Ignacego Daszyńskiego 3.

Punkt Konsultacyjny prowadzi działalność dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym. Usługi Punktu Konsultacyjnego przeznaczone są dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i świadczone są bezpłatnie.

Głównym celem Punktu Konsultacyjnego jest poradnictwo w zakresie pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz prawnej. Działalność Punktu Konsultacyjnego nastawiona jest przede wszystkim na zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Specjaliści Punktu Konsultacyjnego przyjmują w wyznaczone dni i godziny, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zainteresowane osoby prosi się o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim:
tel. 533 046 598
        srp@mops.wodzislaw.pl