Przywrócono funkcjonalność Wydziału Spraw Obywatelskich

Przywrócona została już całkowita funkcjonalność systemu rejestrów państwowych w wodzisławskim Urzędzie Miasta.

Oznacza to, że mieszkańcy mogą już bez żadnych trudności załatwiać sprawy dotyczące m.in. przyjęcia wniosków i wydawania dowodów osobistych, obsługi interesantów w zakresie ewidencji ludności oraz aktami stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk itp.