Przypominamy: doposaż nieruchomość w pojemnik na popiół

Od 1 sierpnia br. na terenie Wodzisławia Śląskiego jest prowadzona selektywna zbiórka popiołu pochodzącego z palenisk domowych. Przypominamy o obowiązku doposażenia nieruchomości w pojemnik lub pojemniki na popiół. Pojemnik przeznaczony do gromadzenia popiołu oznacz literą "P".

Sprzed posesji będą odbierane bez limitu odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady zielone i biodegradowalne w jednym worku, pojemnik/worek koloru brązowego).

Więcej informacji dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wodzisławia Śląskiego można znaleźć w uchwale nr VII/44/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r., kliknij tutaj. Z kolei o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych przeczytasz w uchwale nr VII/45/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r., kliknij tutaj.

Jeśli zauważysz nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi (osobę, która postępuje niewłaściwie z odpadami lub pozbywa się ich w miejscu do tego nieprzeznaczonym), nie bądź obojętny. Zareaguj. To również od Ciebie zależy czystość naszego miasta.

źródło: Gazeta Wodzisławska